Naziv Častni občan Mestne občine Krško podelili Dragu Gradišku

Na včerajšnji slavnostni akademiji v počastitev praznika mestne občine Krško, ki je posvečen prvim padlim krškim borcem in vrnitvi izgnancev, je župan Mestne občine Krško Janez Kerin zaslužnim občanom in organizacijam podelil priznanja in nagrade. Na prireditvi, ki je potekala v Kulturnem domu Krško, je za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju glasbenega ustvarjanja naziv Časni občan Mestne občine Krško prejel Drago Gradišek.

 

Župan Janez Kerin je v uvodnem slavnostnem nagovoru poudaril večje pridobitve preteklega leta in izpostavil načrte za naprej. »Pred nami je namreč naložbeno ambiciozno obdobje, ki bo zaznamovalo prihodnost naše občine. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za projekt Bazen Krško in začeli aktivnosti za gradnjo tega pomembnega objekta. Poleg tega smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za novogradnjo Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru.« Ob tem je poudaril, da si želi še bolj konstruktivnega sodelovanja z državo. »Tudi naša občina je, tako kot celotna regija Posavje, namreč enakovreden in enakopraven gradnik slovenske države. Sodelovanje pa je seveda odvisno predvsem od uspešnega dialoga. Včeraj so se pri nas mudili ministri in drugi predstavniki Vlade Republike Slovenije in na slišano ter podpisano sem optimist. Veliko izzivov, pri katerih računamo na sodelovanje države in na sistemske rešitve, je tako na področju cestne in druge infrastrukture, sociale, skrbi za starejše, na področju sobivanja z Romi in še bi lahko našteval. Verjamem, da smo jih skupaj, z dialogom in pogovorom sposobni rešiti. Verjamem, da bom ob letu osorej na tem mestu s ponosom dejal, da smo skupaj z državo naredili korak v pravo smer, v smer pristopa k realizacij posameznih projektov.«

Slavnostni govornik je bil župan Občine Hrastnik in predsednik Združenja neodvisnih županj in županov Marko Funkl, ki je uvodoma dejal, da je vedno aktualen premislek o tem, kako danes živimo. V letu 2024, ki je mimogrede po razglasu Republike Slovenije leto še enega velikega Slovenca generala Rudolfa Maistra, se zdi, da kljub številnim izzivom, ki so pred nami, na lokalnem in državnem nivoju, živimo na enem od najlepših koščkov našega planeta, v državi, ki velja za eno najvarnejših na svetu in kjer zaenkrat sobivamo v miru ter nadaljeval, da »kljub nenehnim pohlepnim poskusom privatizacije številnih državnih sistemov zaenkrat še lahko govorimo o kvalitetnem javnem zdravstvu, javnem šolstvu ter javnem sistemu nasploh. Živimo tudi v državi z večinsko delujočimi solidarnostnimi sistemi, veljamo za izjemno športen in kulturen narod. Na vse to smo lahko upravičeno ponosni, a vendar ne smemo pri tem zaspati. Župani in županje, svetniki in svetnice, člani in članice krajevnih in mestnih četrti, članice in člani društev se vse pogoste srečujemo z različnimi oblikami razpadanja skupnosti. Vse težje je najti interes delovno aktivnih za vključevanje v številne društvene in skupnostne dejavnosti. Interes posameznikov v času potrošništva, kjer v nabiralnikih v glavnem kraljujejo reklamni katalogi tujih korporacij in ne kvalitetna literatura, je v prvi vrsti materialen in že davno pred interesom skupnosti.« Ob tem je opozoril na sovražni govor na spletu, ki ustvarja negativno družbeno klimo, za katero smo, če si zatiskamo oči pred tem, soodgovorni prav vsi. »Znanje, delo, spoštovanje, sodelovanje in iskanje širših družbenih koristi ali drugače javnega interesa se vse bolj umikajo neznanju in povprečnosti. Če bi številne zapise na Facebooku danes prebiral Adam Bohorič, verjetno ne bi bil ponosen na jezik in kulturni nivo uporabe le-tega.« Dodal je še, da smo za postavljanje standardov v družbi soodgovorni vsi, prav tako za aktivno vključevanje v delovanje skupnosti vseh ter pri tem pozval na aktivno in odgovorno državljanstvo.

Naziv Častni občan Mestne občine Krško Dragu Gradišku

Za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju glasbenega ustvarjanja je naziv Časni občan Mestne občine Krško prejel Drago Gradišek. Drago Gradišek je svojo glasbeno pot začel v glasbeni šoli na Ravnah na Koroškem. Ljubezen do glasbe ga je najprej vodila na šolanje v Maribor, po končani Akademiji za glasbo pa se je zaposlil kot hornist v Orkestru slovenske filharmonije. Splet okoliščin ga je z družino pripeljal v Krško, kjer je kot učitelj in dirigent prevzel vodenje pihalnega orkestra tovarne Đuro Salaj. S svojim pristopom je orkester iz dvajsetih članov popeljal do vrhunskih rezultatov na državnih in mednarodnih tekmovanjih, vključno z zlatim odličjem na Nizozemskem. Leta 1992 je postal ravnatelj Glasbene šole Krško, kjer je razširil program glasbenega izobraževanja, vzpostavil simfonični orkester ter organiziral mednarodno odmevne projekte, kot je bil muzikal Rok Kurent. Pod njegovim vodstvom je šola doživela infrastrukturni razvoj, število učencev se je skoraj potrojilo. Njegovi učenci so danes uspešni glasbeniki in dirigenti, ki delujejo v Sloveniji in tujini. Sicer pa je bil Gradišek tudi pobudnik inkluzivnega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Za svoje delo je prejel številna priznanja, med njimi zlato Prešernovo plaketo, Gallusovo listino in nagrado za življenjsko delo Frana Gerbiča. Leta 2017 mu je takratni predsednik države Borut Pahor podelil jabolko navdiha.

Župan je podelil tudi Veliki znak Mestne občine Krško Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja Krško ob 60-letnici organiziranega izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v občini. V imenu šole ga je prevzela ravnateljica dr. Barbara Smolej Fritz. Znak Mestne občine Krško je prejel Željko Pleša za strokovno, srčno in spoštljivo opravljanje poslanstva zdravnika. Zlato plaketo Mestne občine Krško bo dobil Jože Špes za dolgoletno pastoralno delo v župniji Brestanica in ob zlatem jubileju duhovništva. Podelili mu jo bodo na obhajanju zlate maše 7. julija v Brestanici.

Jubilanti letošnjega leta pa so Osnovna šola Koprivnica (ob 160-letnici), Konjeniški klub Posavje Krško (ob 100-letnici), Planinsko društvo Bohor Senovo (ob 70-letnici), Kostak, d. d. Krško (ob 70-letnici), Turistično društvo Brestanica (ob 60-letnici), Vrtni center in cvetličarna Kerin (ob 60-letnici), Kajak kanu klub Krško (ob 40-letnici), Šahovski klub Triglav Krško (ob 40-letnici), Efekt Krško (ob 30-letnici), Klub za praktično streljanje Krško (ob 30-letnici) in SOP International (ob 30-letnici).

V imenu posavskih občin je občanom in še posebej nagrajencem voščil župan Občine Brežice in aktualni predsednik Sveta regije Posavje Ivan Molan. V imenu nagrajencev se je zahvalil Drago Gradišek.

Prireditev, ki jo je povezovala Marjana Grčman, so s kulturnim programom popestrili članice in člani Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško in duo Tomaž in Luka, druženje pa se je po prireditvi nadaljevalo na ploščadi pred Kulturnim domom Krško.

Vir: MO Krško