Namenu predali rekonstruirano cesto na Velikem Trnu

Podžupan Mestne občine Krško Dejan Žnideršič in predsednik Sveta Krajevne skupnosti Veliki Trn Anton Janc sta v sredo s prerezom traku namenu predala rekonstruirano lokalno cesto na Velikem Trnu v dolžini 460 metrov. Naložba bo omogočala predvsem večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu.

Projekt, za katerega je Mestna občina Krško namenila okoli 300.000 evrov, je sočasno obsegal izgradnjo enostranskega pločnika dolžine 130 metrov in širine 1,50 metra ter dva armiranobetonska zidova, in sicer prvega zaradi širitve ceste v obstoječo brežino, drugega pa zaradi širitve obstoječih parkirišč. V sklopu projekta je potekala obnova vodovoda v dolžini 220 metrov, postavitev nove cestne razsvetljave v dolžini 200 metrov ter razširitev parkirišča proti severu za dodatnih 15 parkirnih mest. Trikrako križišče je preurejeno v pravokotnega, na mestu, kjer se zaključi pločnik, je urejen prehod za pešce, postavljena je tudi vertikalna in horizontalna signalizacija.

Na krajši slovesnosti, ki jo je povezovala Ana Srpčič, je kulturni program prispeval mladi harmonikar Tim Kopina, na odprtju pa so sodelovale tudi članice Društva za ohranitev podeželja Veliki Trn.

Vir: MO Krško