Največ nepravilnih parkiranj v posavskih občinah še vedno v mestnih središčih

Sevnica, promet v mestu.

Medobčinski inšpektorat, ki opravlja nadzor nad spoštovanjem prometno-cestnih predpisov v petih posavskih občinah – Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica – je v lanskem letu zaradi napačnega parkiranja izrekel 360 glob, kar je nekoliko manj kot leto prej, ko jih je izrekel 372.

Največ kršitev zaznava v središčih mest.

V občini Brežice je največ nadzorov mirujočega prometa opravil v samem centru Brežic, kjer tudi sicer zaznava največ kršitev. Čeprav je parkiranje v Brežicah v Posavju sistemsko urejeno najdlje časa, inšpektorat v tej občini še vedno zaznava relativno veliko število neustrezno parkiranih vozil. V večini primerov vozniki ne označijo svojih vozil s parkirnimi listki oziroma parkirnimi kartami, ponavljajo kršitve zaradi neupravičenega zasedanja parkirnih mest za invalide, parkiranja po pločnikih in prehodih za pešce ter na drugih mestih, kjer parkiranje ni dovoljeno. Večkrat inšpektorat ugotovi tudi kršitve kombiniranih ali tovornih vozil ob dostavah v centru Brežic.

V občini Krško inšpektorat največ nepravilnosti zaznava na ulicah starega mestnega jedra Krškega v terminih, ko imajo uradne ure različni državni in občinski organ. Problematična so še vedno večja vozila, ki opravljajo dostavo in ustavljajo na pločnikih. Redne kršitve zaznavajo tudi na videmski strani Krškega, na Cesti 4. julija, kjer so prav tako urejeno območja mirujočega prometa.

V občini Sevnica je inšpektorat lani zaznal največ kršitev zaradi napačnega parkiranja v okolici Zdravstvenega doma Sevnica in drugih javnih ustanov v bližini ter ob lokalih na Trgu svobode ob regionalni cesti in deloma pri Občini Sevnica na Glavnem trgu.

V Radečah so inšpektorji največ kršitev zaznali pri parkiranju v mestnem središču Radeč, občasno še na Starograjski ulici in pri trgovskem centru Spar, ob jutranjih konicah še pri osnovni šoli v Radečah.

Večjih kršitev pa inšpektorji ne zaznavajo v občini Bistrica ob Sotli.

A. M.