Najpogostejši priimek v Posavju je …

Krško, panorama.

Po podatkih statističnega urada je najpogostejši priimek v Posavju Novak, s katerim se ponaša 477 prebivalcev. Novak je tudi sicer najpogostejši priimek v Sloveniji. Sledijo priimki Kovačič (434), Božič (406), Zupančič (385) in Zorko (370).

Med priimki, ki jih je sicer zaslediti samo v Posavju, so Mladkovič, ki ga ima 32 ljudi, Žrlič (31), Lukavica (19), Harapin (16) in Beskorvajni (15).

Najpogostejši moško in žensko ime v posavski regiji sta Jože in Marija. Med moškimi imeni Jožetu sledijo Franc, Ivan, Anton in Martin. Ženskemu imenu Marija pa sledijo Ana, Jožica, Jožefa in Martina.

M. R.