Krško: Nad gradom Rajhenburg bo znova urejen park

Vir: TIC Krško.

Po tem, ko je Občina Krško s pomočjo evropskih sredstev v letu 2012 grad Rajhenburg v Brestanici celovito obnovila, želi zdaj urediti tudi širši okoliški prostor, ki bo nadgrajeval vsebine gradu. Na brežini nad gradom, na območju, kjer stoji večnadstropna stavba (t. i. policijski blok), nekoč pa je bil tam velik zelenjavno-zeliščni vrt, namerava občina urediti park.

V prvi fazi, ki jo bodo začeli še ta mesec, bodo arheologi izvedli predhodne arheološke raziskave, sledi rušitev policijskega bloka.

Grad s predgradjem in nekoliko širšim območjem, ki obsega plato nekdanjega vrta, južna in vzhodna gozdnata pobočja in obdelovalne površine na severu, je skupaj z nekdanjim pokopališčem trapistov zavarovan kot spomenik državnega pomena. Nad gradom, kjer se je nekoč bohotil velik zelenjavno-zeliščni vrt, je bila med letoma 1948 in 1949 zgrajena stavba za osebje kazenske ustanove, poimenovana policijski blok.

Po rušitvi bloka, ki ga je občina v letu 2020 odkupila od družbe Dežele mesnine Kranjske, je na platoju v izmeri 6300 kvadratnih metrov nad gradom načrtovana ureditev prostora, ki bo ponujal možnost za ponovno vzpostavitev parka.

Še ta mesec bodo potekale arheološke raziskave, izsledki pa bodo podlaga za končno obliko parka, pravijo na občini. V kolikor ne bo posebnosti pri arheoloških raziskavah, naj bi bil blok porušen do konca septembra. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev parka in razpis za izvajalca del.

Projekt, ocenjen na 250.000 evrov, naj bi bil zaključen do pomladi naslednje leto.

A. M.