Na obisku v Sevnici vodstvo novomeške občine

Sevnico je včeraj obiskal župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni s sodelavci in vodstvom Komunale Novo mesto. Obisk je bil namenjen obravnavi stičnih točk med občinama, predvsem prizadevanjem obeh občin za trajnostno reševanje problematike odpadnega jedilnega olja.

Nepravilno odloženo odpadno jedilno olje je kot odpadek za okolje visoko obremenjujoče.

Liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode, s čimer se višajo tudi stroški čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah. Odpadna voda z vsebnostjo jedilnega olja je namreč 3800-krat bolj obremenjena kot običajna komunalna odpadna voda, pravijo na občini.

Komunala Sevnica je gostom iz Novega mesta predstavila izkušnje izvedenega projekta “Olje nekoliko drugače”, v okviru katerega so skupaj s partnerji izvajali izobraževalne dejavnosti, delavnice, teklo je ozaveščanje o problematiki odpadnega jedilnega olja, postavljeni so bili ulični zbiralniki za zbiranje odpadnega jedilnega olja, po gospodinjstvih razdeljene posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja, vzpostavljena je bila filtrirna postaja za predelavo odpadnega jedilnega olja, kar so danes tudi predstavili.

Gostje iz Novega mesta so si v zaključnem delu srečanja ogledali še sevniški grad in prisluhnili vsebinam, povezanim s turističnimi doživetji.

A. M.