Na listi SDS kandidira tudi priljubljena zdravnica Alenka Forte

Zdravnica Alenka Forte

Na volitvah v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 26. maja 2019, kandidira tudi zdravnica Alenka Forte. V Posavju je bilo večkrat, med drugim tudi včeraj, ko je obiskala Krško, pred tem je bila v Brežicah in Sevnici.

 

Kot zdravnica dela že 33 let. Je specialistka interne medicine in gastroenterologije, ob svojem delu pa kot specialistka vsa leta svoje poklicne dejavnosti deluje tudi širše.

Fortejeva deluje tudi področju ekologije, od leta 2010 je predsednica Regijskega odbora za ekologijo in zdravje v Zasavju. Organizirala je okrogle mize na temo zdrave prehrane, problematike zdravja Zasavcev, povezanega z ekološkim bremenom težke industrije v Zasavju, in na temo ustanavljanja urgentnih centrov ter ukinjanja nujne medicinske pomoči v posameznih občinah.

Zakaj kandidira za evropsko poslanko?

V enem izmed intervjujev je povedala, da se je za kandidaturo odločila, ker meni, da lahko prav zaradi tega delovanja in predvsem temeljitega poznavanja skrbi in potreb lokalnega prebivalstva dobro zastopa slovenske prebivalce in sodeluje pri sprejemanju prihodnjih evropskih politik in odločitev. Te so tudi za nas, Slovence, ključnega pomena, saj lahko prinesejo še dodatne, oprijemljive koristi in hkrati EU še bolj približajo našim državljanom.

Osebno je prepričana, da so zlasti področja zdravstvene politike, varne in kakovostne starosti, medgeneracijskega sobivanja, skrbi za zdravo okolje in varno hrano tista področja, kjer lahko kot poslanka v evropskem parlamentu naredi največ in aktivno pripomore k oblikovanju za državljane pomembnih usmeritev.

Na srečanju v Brežicah.

Alenka Forte je osnovno šolo obiskovala v Trbovljah, na Koroški Beli in na Bavarskem v Nemčiji, kjer je 1978 opravila splošno maturo na gimnaziji v Freisingu. Študij medicine je končala 1987 na Medicinski fakulteti v Ljubljani in pridobila naslov doktorica medicine. Po končanem študiju je dve leti opravljala delo splošne zdravnice, nato pa bila do 1999 zaposlena kot specialistka interne medicine v Splošni bolnišnici Trbovlje.

Istega leta se je odločila za samostojno zdravniško pot, pridobila je koncesijo na področju specialistične ambulantne dejavnosti. V letih 1999 do 2002 je kot internistka sodelovala z Zdraviliščem Dobrna, od 2005 sodeluje v programu rehabilitacije bolnikov po preboleli možganski kapi v Domu starejših Polde Eberl Jamski na Izlakah.

Leta 2004 je v Trbovljah ustanovila Medicinski center Heliks, v katerem s sodelavci izvaja izvenbolnišnično specialistično ambulanto dejavnost na področju gastroenterologije, endoskopije prebavil, diabetologije in kardiologije.

Od 2009 aktivno sodeluje v državnem programu preprečevanja raka na debelem črevesu in danki v programu SVIT. Od 2009 do 2014 je kot medicinska izvedenka sodelovala na Invalidski komisiji I. stopnje ZPIZ.

Je članica več slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj. Od 2013 je članica predsedstva Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo (SZGH), v sklopu katerega sodeluje tudi v mednarodnih raziskavah na področju bolezni prebavil. Redno predava različnim društvom bolnikov s področij svojega strokovnega dela.

Kot članica SDS je politično aktivna od 2007. Od 2013 je izvoljena podpredsednica Sveta Ženskega odbora SDS, drugi mandat je podpredsednica Sveta SDS. Od oktobra 2015 je članica Strokovnega sveta SDS, kot predsednica Odbora za zdravstvo pa zadnja tri leta vodi delo odbora pri pripravi reformnega programa za zdravstvo pri SDS.

Zaradi številnih aktivnosti ji ostane malo prostega časa. Je mati odraslega sina in babica treh vnukov. V prostem času se rada giblje v naravi in posluša klasično glasbo.

M. P.