Na cesti Bučerca-Ponikve-Anže začeli z obnovo mostu

(foto: Občina Krško)

Občina Krško je konec tedna začela z obnovo mostu na cesti Bučerca–Ponikve–Anže, ki naj bi predvidoma trajala do konca avgusta.

Hkrati z obnovo že precej dotrajanega mostu bo Občina Krško uredila tudi strugo potoka Brestanica približno 20 metrov gor- in dolvodno. Skupna vrednost naložbe znaša 76.000 evrov.

V času del bo na tem odseku popolna zapora, obvoz pa je možen skozi Krško oziroma Zdole.

M. R.