Na brežiški komunali zanikajo, da je povišanje cen posledica njihovega slabega poslovanja

(vir: Komunala Brežice)

Na zadnji seji občinskega sveta občine Brežice je bilo s strani občinskih svetnikov podanih veliko vprašanj o povišanju cen komunalnih storitev. Zato so se oglasili v Komunali Brežice in podali nekaj pojasnil.

 

Kot navajajo, so bili v letu 2022 bili priča izrednim dvigom cen na vseh ravneh, še posebej na področju cen elektrike in goriv, kar je imelo neposreden vpliv na stroške njihovega poslovanja.

Zanikajo navedbe, da je dvig njihovih storitev posledica tega, da naj bi Komunala Brežice poslovala slabo oz. z izgubo. “Do izgube bi prišlo samo v primeru, če bi se občinski svet odločil, da ne bo potrdil poračuna za višje stroške iz naslova dviga cen elektrike, goriv, materiala in ostalih surovin ter storitev. S tem bi seveda nastala nepopravljiva škoda Komunali Brežice in posledično Občini Brežice, ki je lastnica podjetja”, so zapisali.

“Medtem ko lahko ostala podjetja začasno ustavijo proizvodnjo, ko so cene stroškov previsoke, mi tega ne moremo narediti in smo primorani prečrpavati tako pitno vodo kot tudi odpadno vodo, odvažati odpadke in podobno tudi takrat, ko so bile cene elektrike in goriv daleč najvišje v zgodovini. Te stroške je potrebno pokriti,” navajajo.

V korist Komunale Brežice in njenega poslovanja, kot pravijo, govori predvsem dejstvo, da 10 let ni imela nobenih težav: “V letu 2022 pa se je zgodila vojna v Ukrajini in vsesplošen dvig cen po celem svetu. Ocenjujemo, da bi bilo neprimerno, da bi se tovrstne okoliščine zmotno uporabljalo za razvrednotenje uspešnega podjetja in za obračunavanje z njegovim poslovodstvom.”

A. M.