Molan upa na sodelovanje občinskih svetnikov v dobro občine

Na prvi izredni seji, ki je potekala v četrtek, je bil dokončno konstituiran brežiški občinski svet. Brez glasu proti so bila imenovana delovna telesa, in sicer glede na rezultat, ki so ga posamezne liste dosegle na volitvah, kar je župan Ivan Molan označil kot dobro popotnico za naprej.

 

Ne seji so občinski svetniki potrdili mandat dvema novima članoma, Mihaelu Petančiču in Draženu Levojeviću, ki sta v občinskem svetu nadomestila župana Ivana Molana in Patricio Čular. Slednjima je namreč zaradi nezdružljivosti funkcij predčasno prenehal mandat. Imenovali so tudi člane devetih delovnih teles občinskega sveta.

Kot je dejal župan Molan, ga veseli, ker so svetniki upoštevali in podprli njegov predlog, da se mesta v delovnih telesih občinskega sveta razdelijo proporcionalno glede na rezultate strank oz. list na volitvah. Sklep o imenovanjih je bil sprejet brez glasu proti, kar je dobra popotnica za prihodnje, da bo občinski svet, ne glede na različne politične poglede, sodeloval pri sprejemanju odločitev o pomembnih projektih in investicijah za občane, je dejal.

Svetniki so tudi soglasno sprejeli sklep, s katerim so podali pozitivno mnenje kandidatki Vesni Bogovič za ravnateljico Osnovne šole Artiče za naslednje mandatno obdobje.

A. M.