Minister Podgoršek v Posavju o stanju v kmetijstvu in naročanju hrane v javne zavode

Obisk kmetijskega ministra v Posavju.

V Posavju se je v petek, tudi na pobudo poslanca Tomaža Lisca, na delovnem obisku mudil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek. Obisk je bil namenjen seznanitvi s stanjem v kmetijstvu v regiji, razvojnimi načrti in posledicami, ki jih v kmetijsko-živilskem sektorju pušča epidemija covid-19.

Poslanec Lisec je ob tem zapisal, da verjame, da bo minister ob obiskih Občine Sevnica, Kmečke zadruga Sevnica, Osnovne šole Sevnica ter Kmetije Weber spoznal občino, se seznanil s problemi, ki jih bodo v nadaljevanju skušali tudi rešiti.

Minister je s sogovorniki nato izmenjeval informacije tudi glede vsebin in izhodišč, ki se nanašajo na priprave na novo programsko obdobje Skupne kmetijske politike.

Na Občini Krško so z županom in njegovimi sodelavci spregovorili o projektu namakanja Krškega polja, s katerim bi zagotovili boljše pogoje kmetovanja na tem področju. V okviru obiska Občine Sevnica pa je bilo v ospredju stanje v kmetijstvu v regiji, posledice in škoda po naravnih nesrečah in druge aktualne vsebine. Spregovorili smo tudi o primeru dobre prakse kmečke tržnice Sevnica, kjer občina izvaja številne raznolike projekte, financirane iz EU sredstev.

Sledil je obisk Občine Sevnica, kjer je bilo v ospredju pregled stanja v kmetijstvu na tem območju, posledicah in škodi po naravnih nesrečah  in druge aktualne vsebine. V pogovoru so pozornost namenili tudi naročanju hrane v lokalne zavode, še posebej pa so izpostavili primer dobre prakse kmečke tržnice Sevnica, kjer občina izvaja številne, raznolike projekte, financirane iz EU sredstev.

Obiskal sem tudi Kmečko zadrugo Sevnica, kjer smo spregovorili o poslovanju zadruge v času epidemije in dobri praksi sodelovanja z javnimi prehranskimi obrati. Govorili smo tudi o tem, kako preseči prepreke, s katerimi se srečujejo pri povezovanju z lokalnimi skupnostmi in javnimi zavodi.

Minister je obiskal tudi tamkajšnjo osnovno šolo, kjer je bila osrednja pozornost namenjena pomenu uveljavitve načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih oz. njihovim dobrim praksam pri oskrbi z lokalno hrano. V pogovoru so izpostavili tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki vsako leto še posebej najmlajšim približa pomen uživanja hrane iz lokalne bližine in potrebo po njegovi vsakoletni izvedbi.

Terenski obisk je zaključil z obiskom ekološke kmetije, kjer se ukvarjajo s sadjarstvom in zelenjadarstvom.

Nekaj foto utrinkov z ministrovega obiska:

M. P.