Mest v domovih za starejše ni, vlada pa temu področju namenja le drobtinice

Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je trenutno v vseh domovih za starejše v Sloveniji prosto vsega eno mesto, medtem ko je prošenj tistih, ki čakajo na namestitev v domu za starejše, kar 26.245. Tudi v prihodnje, kot kaže, ne bo bolje, saj namerava vlada za domove za starejše v prihodnjih dveh letih nameniti vsega 10 milijonov, kar komaj zadostuje za izgradnjo enega srednje velikega doma.

Samo v Posavju imajo domovi za starejše 1002 prošnji za nastanitev.

Po podatkih skupnosti socialnih zavodov so domovi za starejše v Sloveniji do novembra letos evidentirali 26.245 prošenj za nastanitev, od česar bi takojšno namestitev potrebovalo 11.479 ljudi.

Samo v posavskih domovih za starejše imajo trenutno v obravnavi 1002 prošnji, pri čemer bi takojšnjo namestitev potrebovalo 512 starejših.

  • V Domu starejših Krško imajo 318 prošenj,
  • v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica in njegovih enotah (Brežice, Impoljca in Sevnica) 581 prošenj,
  • v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem mostu pa 295 prošenj.

Zanimivo pri tem je, da država v zadnjih desetih letih sama ni zgradila niti enega javnega doma upokojencev, pač pa je občinam le sofinancirala izgradnja posameznih domov. Tudi v prihodnje očitno ne bolje, saj je vlada v proračunih za prihodnje dve leti za domove za starejše namenila 10 oziroma 15 (objavljeni so različni podatki) milijonov evrov, kar pa zadostuje le za en malo večji dom za starejše.

Namesto tega vlada vse bolj očitno spodbuja izgradnjo zasebnih domov s koncesijo države, za katere pa je že računsko sodišče ugotovilo, da so njihove storitve vsaj za tretjino dražje kot v javnih domovih za starejše.

M. P.