Med posavskimi občinami najbolj razvito Krško, sledita Sevnica in Brežice

Vir: Kraji.eu

Nekega splošnega merila, s katerim bi lahko izmerili in primerjali razvitost 212 slovenskih občin, ni. Po navedbah poznavalcev je za primerjavo še najbolje vzeti koeficient razvitosti občin, ki ga za sofinanciranje naložb iz državnega proračuna uporablja ministrstvo za finance. Pregled omenjenega koeficienta za leti 2022 in 2023 pokaže, da je med posavskimi občinami najbolj razvita Mestna občina Krško, sledita občini Sevnica in Brežice, nato pa ostale ti.

 

Po izračunu ministrstva koeficient razvitosti za občino Krško znaša 1,14, kar pomeni, da ji država investicije iz državnega proračuna financira v višini 70 odstotkov. Pri tem velja, da višji koeficient razvitosti ima občina, nižje je sofinanciranje države. Krškemu po koeficientu razvitosti sledi Sevnica, katere koeficient znaša 1,04, država pa jih sofinancira 80 odstotkov investicije iz državnega proračuna.

Koeficient občine Brežice znaša 1,01, občine Radeče 0,98, občine Kostanjevica na Krki 0,93, občine Bistrica ob Sotli pa le 0,69. Tako nizek koeficient razvitosti občine Bistrica ob Sotli pomeni, da ji država državne naložbe financira 100-odstotno.

Glede na koeficient razvitosti se posavske občine z izjemo Bistrice ob Sotli uvrščajo v povprečje slovenskih občin.

A. M.