Med poletjem v Sevnici izvedeni različni investicijski projekti na vzgojno-izobraževalnih zavodih

Športne površine OŠ SK Sevnica

Svoja vrata vnovič odpira 7 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki delujejo na območju sevniške občine.

Na OŠ Sava Kladnika Sevnica s podružnicama v Loki pri Zidanem Mostu in na StudencuOŠ Ane Gale SevnicaOŠ BoštanjOŠ BlancaOŠ KrmeljOŠ Tržišče in OŠ Milana Majcna Šentjanž bodo letos pozdravili 1600 šolarjev, med njimi 187 prvošolcev. V vrtce na območju sevniške občine, ki delujejo na osmih lokacijah, je na začetku septembra vključenih 749 otrok v 43 oddelkih, en oddelek v Vrtcu Ciciban Sevnica je s prilagojenim programom.

Nove igralnice Vrtec Panorama Boštanj

V prvih dneh novega šolskega leta je še posebej pomembno, da vsi udeleženci v prometu dosledno spoštujemo cestno-prometne predpise in v okolici šolskih objektov vozimo z veliko previdnosti. Naši najmlajši občani se s pravili ravnanja v prometu šele spoznavajo, zato naj dodatna previdnost ne bo odveč. V prvih šolskih dneh za varnost najmlajših poleg policistov skrbijo tudi številni prostovoljci pod okriljem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Sevnica. Lokalna skupnost se vsem prostovoljcem zahvaljuje za njihov nesebični prispevek k bolj varnim šolskim potem.

V poletnem času so na šolah potekala različna obnovitvena, vzdrževalna, investicijska dela, skladno s potrebami in v dogovoru z ravnateljicami in ravnatelji šol.

Na OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki jo bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 771 učenk in učencev, je bila med drugim urejena dvižna stopniščna ploščad, posodobljena je bila računalniška učilnica, na hodniku pri spodnji telovadnici in v obeh garderobah pa so bile obnovljene talne površine. Dvižna ploščad je namenjena uporabi za otroke z oviranostmi.

Zaključena je tudi prenova športnih površin ob šoli, ki je potekala od jeseni 2022 do sredine poletja 2023. V sklopu ureditev so bile tribune prestavljene na severno stran igrišča. Asfaltirane površine so bile odstranjene, urejena je bila preplastitev s tartanskimi oblogami. Okrog igrišč, ki so namenjena skupinskim športom z žogo, je speljana krožna 160 metrska atletska steza, ki je prav tako v tartanski izvedbi. Ob stezi je urejena še površina za skok v daljino in met krogle. Za projekt obnove športnih površin v pogodbeni vrednosti 532.961,00 evrov je Občina Sevnica uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje projekta v višini 100 tisoč evrov s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Na OŠ Boštanj, ki jo bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 251 učenk in učencev, je bil v šolski kuhinji zamenjan konvektomat, v glasbeni učilnici pa je bil urejen prostor za umirjanje.

Na OŠ Blanca, ki jo bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 172 učenk in učencev, je bil za novo kuhinjo dobavljen dodatni pomivalni stroj. Na OŠ Blanca so se konec lanskega šolskega leta razveselili odprtja novega prizidka, kjer so urejeni prostori za predšolsko vzgojo, v zgornjem nadstropju pa dodatne učilnice. Investicija v dogradnjo OŠ Blanca je potekala v dveh fazah, od jeseni 2022 do začetka poletja 2023 in je znašala 2.335.745,00 evrov.

Dokončani prizidek OŠ Blanca

Na OŠ Milana Majcna Šentjanž, ki jo bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 128 učenk in učencev je bil med drugim urejen videonadzorni sistem. Na OŠ Tržišče, jo bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 129 učenk in učencev, so bili zamenjani goli na igrišču z umetno travo, v učilnice v prvem nadstropju šole pa so bile nameščene klimatske naprave. Za OŠ Krmelj, ki jo bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 112 učenk in učencev, so bile nabavljene nove mize za šolsko jedilnico.

Šolo s prilagojenim programom, OŠ Ane Gale Sevnica, bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 37 učenk in učencev. Septembra 2022 se je pričela gradnja nove šole. Dela potekajo skladno s terminskim planom, zaključek investicije v pogodbeni vrednosti 4.031.260,75 evrov je predviden v začetku naslednjega leta.

Dobro počutje najmlajših občank in občanov in ustvarjanje prijaznih in varnih pogojev za igro, učenje, vzgojo in izobraževanje je vseskozi ena izmed ključnih prioritet Občine Sevnica. Skladno s tem bo tudi v prihodnjih obdobjih nadaljevala z ureditvami, ki mladim omogočajo ustrezen razvoj v lokalnem okolju.

Vir: Občina Sevnica