Med kom na tokratnih volitvah lahko izbirajo Brežičani?

V Brežicah se za vstop v slovenski parlament poteguje 22 kandidatk in kandidatov. Kandidirajo na listah 22 političnih strank in različnih gibanj, 5 pa jih želi biti predstavnik Brežičanov, čeprav v tem okraju nimajo svojega stalnega prebivališča.

Najmlajši kandidat je star 30 let, najstarejši pa 64 let. Kandidati imajo različno izobrazbo, dva sta nezaposlena, eden je upokojenec. Za vstop v državni zbor se poteguje tudi zdajšnji poslanec, 5 pa jih nima stalnega prebivališča v enoti, kjer kandidirajo. Tako na listi najdemo kandidate iz Jesenic, Nove Gorice in Novega mesta. Vsaj 6 pa jih kandidira še v drugih volilnih okrajih, vsi pa so na listah manjših strank ali gibanj, kar pomeni, da ti nimajo dovolj kandidatov, da bi lahko z njimi nastopili v vseh okrajih.

Kandidira 9 žensk in 13 moških. 6. volilna enota, 5. volilni okraj s sedežem v Brežicah obsega naslednja območja: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Čatež ob Savi, Dobova, Globoko, Jesenice, Kapele, Krška vas, Mrzlava vas, Pečice – Križe, Pišece, Sromlje, Šentlenart, Velika Dolina, Zakot – Bukošek – Trnje, Velike Malence, Cerklje ob Krki in Skopice.

V nadaljevanju objavljamo listo, po zaporednem vrstnem redu, kot so že tudi na glasovnici in je bil določen z žrebom. Najprej objavljamo ime in priimek kandidata ali kandidatke, sledijo: letnica rojstva (v oklepaju), naslov, izobrazba in delo, ki ga opravljajo.

V občini Brežice na tokratnih volitvah, ki že potekajo, kandidirajo:

 1. SMC – Stranka modernega centra: Igor Zorčič (1978), Velike Malence, univ. dipl. prav., poslanec v državnem zboru
 2. Andrej Čuš in Zeleni Slovenije (Zeleni): Andrej Špan (1968), Piršenbreg, trgovec, trgovec
 3. DD Dobra država: Božidar Resnik (1963), Straža pri Raki, univ. dipl. inž. strojništva, aktivni iskalec zaposlitve
 4. Stranka Alenke Bratušek: Slavko Bizjak (1955), Jesenice, ekonomski tehnik, prokurist in lastnik podjetja
 5. Lista Marjana Šarca: Nika Vrhovnik (1977), Oševek, org. posl. tur., predstavnica za odnose z javnostmi
 6. Slovenska nacionalna stranka (SNS): Darinka Arh (1965), Brežice, diplomirani ekonomist, samostojna podjetnica
 7. Za zdravo družbo (ZD): Ksenija Žagar (1980), Novo mesto, univ. dipl. geograf, gospodinja
 8. Socialistična partija Slovenije (SPS): Peter Gentile (1988), Nova Gorica, šofer, nezaposlen
 9. Piratska stranka Slovenije (Pirati): Jože Pirh (1986), Novo mesto, monter elektronskih naprav, upokojenec
 10. Slovenska demokratska stranka – SDS: Katja Čanžar (1984), Arnovo selo, univ. dipl. politologinja, mag. poslovnih ved, podžupanja občine Brežice, predavateljica na fakulteti
 11. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije: Ferdo Pinterič (1960), Sromlje, dipl. obramboslovec, direktor Zavoda za šport
 12. SLS Slovenska ljudska stranka: Marija Levak (1967), Bukošek, univerzitetna inženirka kmetijstva, kmetijska svetovalka na KGZ Novo mesto
 13. Levica: Peter Dirnbek (1975), Cerklje ob Krki, univerzitetni diplomirani pravnik, kulturni delavec
 14. GibanjeSkupajNaprej (GSN): Rado Škof (1954), Pišece, komercialni tehnik, upokojenec
 15. Lista novinarja Bojana Požarja (LNBP): Marko Kušar (1964), Drenje, osnovna šola, direktor
 16. Združena levica in SLOGA: Ivica Medvešek (1969), Novo mesto, predšolska vzgoja, trgovka
 17. Zedinjena Slovenija – ZSi: Manfred Grmovšek (1971), Brežice, zidar, zidanje in ometavanje
 18. SSN – Stranka slovenskega naroda: Tone Kek (1964), Roženpelj, strojni tehnik, podjetnik
 19. Solidarnost, za pravično družbo: Marija Marinček (1958), Dolenje Selce, administratorka, ekološko kmetovanje
 20. Socialni demokrati: Bernardka Ogorevc (1965), Spodnja Pohanca, medicinska sestra – babica, medicinska sestra – babica
 21. GAS – Gospodarsko aktivna stranka: Iztok Vorkapić (1961), Novo mesto, srednja trgovska šola, predsednik Slovenske zveze tajskega boksa
 22. Nova Slovenija – Krščanski demokrati: Milena Tomše (1971), Globočice, laboratorijski tehnik, nosilec dop. dejavnosti na turistični kmetiji

Volitve bodo v nedeljo, 3. junija 2018, še danes pa na upravnih enotah poteka tudi predčasno glasovanje.

Vir: Državna volilna komisija

C. R.