Matura letos bo, a bo potekala nekoliko drugače

V šolski in zdravstveni stroki je te dni padla odločitev, da letošnja matura zagotovo bo. Prevladalo je namreč spoznanje, da je z njeno izvedbo povezanih preveč stvari, da bi jo država lahko odpovedala.

Bo pa potekala po nekoliko drugačnem koledarju kot prejšnja leta.

Po spremenjenem koledarju za letošnje šolsko leto, ki ga je ministrstvo za izobraževanje nedavno poslalo srednjim šolam, se bo splošna matura letos začela 30. maja s pisnim izpitom iz angleščine. 1. junija bodo dijaki pisali esej iz slovenščine, ki bi ga sicer morali pisati že 5. maja, isti dan pa bodo (po odmoru) pisali še drugo polo iz slovenščine. Vsi ostali roki ostajajo nespremenjeni, prav tako datum, na katerega bodo dijaki seznanjeni z rezultati, to je 13. julij. Ustni izpiti se bodo začeli 15. junija, lahko pa tudi že nekaj dni prej, če bo šola ocenila, da vseh ustnih izpitov ne bo mogoče izpeljati pravočasno.

Tudi roki za poklicno maturo ostajajo enaki in se ne spreminjajo. Nekoliko je spremenjen le datum začetka ustnih izpitov, ki so ga s 13. premaknili na 15. junij.

Ker se morajo dijaki pripravljati na maturo, naj bi že kmalu po prvem maju znova sedli v šolske klopi, a končna odločitev o tem še ni bila sprejeta, saj je odvisna od tega, kako se bo razvijala epidemija koronavirusa.

Trenutno največji izziv odgovornih je, kako dijakom ob ponovni vrnitvi v šolo zagotoviti varnost, s čimer se te dni ukvarjajo predvsem na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Zavodu za šolstvu in Državnem izpitnem centru.

M. P.