Ljubljanske mlekarne iščejo Naj hlev 2023; med finalisti tudi Vinko Bogovič iz Velike vasi

Ljubljanske mlekarne to jesen iščejo hlev, ki je zgled na področju zagotavljanja dobrobiti živali. Tako je strokovna žirija med hlevi, ki so se prijavili prek spletne strani najhlev.si, izbrala osem finalistov, ki jih bo ocenila s podrobnim ogledom hleva na terenu.

Kdo so finalisti natečaja po izboru strokovne žirije?
To so nosilci dejavnosti na kmetiji (po abecednem vrstnem redu):

 • Simon Bela, Sveta Trojica, Mlekarska zadruga Ptuj, z.o.o.
 • Vinko Bogovič, Leskovec pri Krškem, direktni dobavitelj Ljubljanskih mlekarn
 • Boris Cankar, Polhov Gradec, direktni dobavitelj Ljubljanskih mlekarn
 • Simon Čretnik, Žalec, Mlekarska zadruga Ptuj, z.o.o.
 • Janez Drakslar, Kranj, MLEKOP-Združene kmetijske zadruge
 • Milan Gracar, Dole pri Litiji, Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o.
 • Dominik Milavec, Ivanje selo, direktni dobavitelj Ljubljanskih mlekarn
 • Janez Valentinčič, Mala Račna, Kristl, d.o.o.

Kdo so žiranti?

 • Aleš Valenčič, vodja agrooskrbe v Ljubljanskih mlekarnah
 • Klara Lovenjak, specializirana novinarka pri Kmečkem glasu
 • prof. dr. Ožbalt Podpečan, vodja Nacionalnega centra za dobrobit živali pri Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • prof. dr. Marija Klopčič, strokovnjakinja za področje živalim in okolju prijazne namestitve govedi

Kako poteka izbor v nadaljevanju?

Strokovna žirija bo na terenu obiskala vseh osem hlevov in med njimi izbrala absolutnega zmagovalca Naj hlev 2023 in Najbolj inovativen hlev, skladno s parametri dobrobiti živali. Na spletni strani www.najhlev.si pa bo od vključno 10. oktobra med vsemi osmimi potekalo tudi glasovanje za Šampiona ljudstva – najboljši hlev po izboru bralcev.

Razglasitev bo potekala na dogodku Naj hlev 2023, in sicer v ponedeljek, 20. 11. 2023.

Kaj je namen izbora?

S projektom želijo Ljubljanske mlekarne, največji slovenski odkupovalec surovega mleka, spodbuditi skrb za dobrobit živali in izpostaviti ter pohvaliti najboljše prakse govedoreje. Verjamejo, da bodo tudi na ta način pomagali pri spremembah na področju družbeno odgovornega pristopa h kmetijstvu, ki nas vse čakajo.

Ljubljanske mlekarne se kot največja mlekarna v Sloveniji zavedajo, kako pomembna je kakovost življenja živali. Kot del skupine Lactalis so leta 2022 sprejeli pomembne družbeno odgovorne zaveze tudi na področju dobrobiti živali. Njihovi zavezi, osnovani na načelu t.i. pet svoboščin Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), se glasita:

Zaveza 1: Do konca 2023 bodo v Ljubljanskih mlekarnah usposobili sodelavce v oddelku agrooskrbe, da bodo lahko izvajali svetovanje in nadzor pri rejcih.

Zaveza 2: Do konca 2023 bodo s stališča dobrobiti živali preverili stanje 24 kmetij z direktno pogodbo za odkup mleka.

Vir: Ljubljanske mlekarne d.o.o