Lisca zanima časovnica nove vlade za izgradnjo HE Mokrice

Vizualizacija hidroelektrarne Mokrice.

Vlada Janeza Janše je ob koncu svojega mandata sprejela sklep, s katerim je omogočila nadaljevanje postopkov za izgradnjo Hidroelektrarne (HS) Mokrice, pod novo vlado pa se zdi, da je projekt nekako zastal. Poslanec SDS iz Posavja Tomaž Lisec je tako na ministrstvo za prostor naslovil poslansko vprašanje, v katerem ministrstvo in vlado sprašuje, kakšne načrte ima z HE Mokrice in kakšno časovnico gradnje načrtuje.

 

Prejšnja vlada je ob koncu mandata sprejela sklep, da pri izgradnji HE Mokrice na spodnji Savi energetski interes prevlada nad naravovarstvenimi, s čimer je omogočila nadaljevanje postopkov umeščanja zadnje hidroelektrarne v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarne, to je HE Mokrice. Sklep na upravnem sodišču izpodbija Društvo za preučevanje rib Slovenije. Za zdaj je upravno sodišče sprejelo začasno odredbo, ki onemogoča izdajo gradbenega dovoljenja, dokler ne odloči o zadevi.

Lisec v poslanskem vprašanju opozarja, da Slovenija ni samooskrbna z električno energijo, zato je pomembno, da izkoristimo vse obnovljive vire energije, ki so nam dani, vključno z hidroenergijo. Zato ministrstvo oz. vlado sprašuje, ali je novi vladi v interesi, da se zgradi HE Mokrice. Zanima ga tudi, kakšno časovnico pri tem načrtuje. Lisca tudi zanima, ali ministrstvo izvaja kakšne aktivnosti na projektu in koliko ljudi se z njim aktivno ukvarja, ali so že odkupljena zemljišča za gradnjo ter kakšen je alternativni scenarij v primeru, da upravno sodišče ne bo odpravilo začasne uredbe, s katero se onemogoča izdajo gradbenega dovoljenja. Zanima ga še, ali je HESS v letu 2022 res zaprosil za delno gradbeno dovoljenje za gradnjo HE Mokrice, saj da se med drugim govori, da naj bi tam nastala tudi velika sončna elektrarna.

Izgradnja HE Mokrice je sicer načrtovana že leta 2018. “Dejstvo je, da če HE Mokrice ne bo zgrajena, pomeni, da so bile vse prejšnje hidroelektrarne na spodnji Savi predimenzionirane, saj smo dali preveč denarja v njihov izkoristek, zato bi ga bilo treba nujno ustrezno zapolniti z zadnjo načrtovano HE na spodnji Savi. Dokončanje HE Mokrice predvideva tudi nacionalni energetski in podnebni načrt, sprejet v začetku 2020, v katerem je njeno dokončanje predvideno do leta 2028,” še opozarja poslanec.

A. M.