Krško: Začenjajo glasovanje o predlogih projektov občanov, ki naj jih izvede občina

Občina Krško.

V občini Krško so začeli z glasovanje o predlogih projektov občanov, ki naj jih izvede občina. Občasni lahko glasujejo o 35 predlogih projektov, glasovanje poteka na spletni strani občine oz. tej povezavi.

Glasovanje bo potekalo do vključno 11. junija 2021, glasovati pa je mogoče le za en projekt.

Svoj glas lahko občani oddajo tudi na glasovnicah v sprejemni pisarni Občine Krško v času uradnih ur. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev občinskemu svetu za proračunsko leto 2022, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

Gre za naslednje predloge projektov:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno-Presladol
• Postavitev klopi in košev za odpadke ob sprehajalni stezi ob reki Savi, Rožno-Presladol, predlagatelj Jani Bohorč
• V gibanju za zdravje, Brestanica, predlagateljica Martina Ivačič
• Zamenjava dotrajane ograje okoli tenis igrišča TK Brestanica, Brestanica, predlagatelj Marko Kenig
• Ureditev dostopne poti in okolice pri cerkvi sv. Boštjana, Brestanica, predlagatelj Marko Železnik

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole
• Postavitev zunanjih motoričnih igral, Sp. Stari Grad – Sp. Libna, predlagateljica Alenka Lapuh
• Obnova vodnjaka in ureditev okolice parka v Dolenji vasi, predlagateljica Tjaša Libenšek
• Zdolske zgodbe na prostem, Zdole, predlagateljica Liljana Omerzu
• Postavitev klopi na trgu Doma krajanov Zdole, predlagatelj Marjan Zorko
• Urbana ureditev Zdol, predlagateljica Liljana Omerzu

Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn
• Obnova starih avtobusnih postaj, Raka, predlagatelj Martin Junkar
• Defibrilator Vrhulje, Veliki Trn, predlagatelj Robert Grojzdek
• Letno sankališče – hrib Cavsar, Raka, predlagateljica Nataša Kern
• Obuditev stare pešpoti Raka-Celine-Jelenik, Raka, predlagatelj Jernej Šterk

Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo
• Letna učilnica, Senovo, predlagatelj Ivan Šturbej
• Igra in družba, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković
• Postavitev ograje na strelišču Zakov (Reštanj), Senovo, predlagatelj Rok Bizjak

Območje 5: KS mesta Krško
• Motorična poti pri OŠ Jurija Dalmatina Krško, Krško, predlagateljica Metka Uršič Urbanč
• Motorična igrala in plezala za otroke pri OŠ Jurija Dalmatina Krško – SPLEZAJ KVIŠKU, Krško, predlagateljica Marija Meh
• Bohoričeva ulica – ureditev igrišča, Krško, predlagateljica Simona Stipič
• Javna razsvetljava med ribnikom na Resi in fitnesom na prostem, Krško, predlagateljica Pia Peršič
• Ureditev poti z ribnika na Resi po Dalmatinovi poti, Krško, predlagateljica Pia Peršič

Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog
• Zunanje fitnes naprave – igrišče Veliko Mraševo, Podbočje, predlagatelj Dejan Urbanč
• Urbana ureditev vaških ulic po zaključenem projektu izgradnje kanalizacijskega omrežja, Veliki Podlog, predlagatelj Zdravko Mežič
• Ureditev sprehajalne poti okoli vaškega ribnika Rapača, Veliki Podlog, predlagateljica Andreja Zidarič
• Zaščita/barvanje lesenih delov ograje ob potoku in na mostovih preko potoka Sušica v Podbočju in nakup novih cvetličnih korit, Podbočje, predlagateljica Ivanka Černelič Jurečič
• Postavitev pitnika in svetilk na trgu v Podbočju, predlagateljica Ivanka Černelič Jurečič
• Postavitev novejših in bolj varnih igral za otroke v športnem parku na Gorici, Veliki Podlog, predlagatelj Žan Hočevar

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje
• Ureditev parka ob Šrajbarskem turnu, Leskovec pri Krškem, predlagateljica Andrejka Habinc
• Namestitev igral v Selcah, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Alojz Kerin
• Prenova otroškega igrišča Gaj, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Olovec
• Osvetlitev pešpoti mimo cerkve sv. Ane, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Bevc
• BUSko, avtobusno postajališče, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Škofljanec
• Ureditev športnega parka, Krško polje, predlagatelj Matjaž Račič
• Fitnes na prostem, Krško polje, predlagateljica Darja Račič
• Postavitev košev za pasje iztrebke na Črnilah, Leskovec pri Krškem, predlagateljica Silvija Umek Toth

A. M.