Krško: Za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških psov in mačk na voljo osem tisoč evrov

Fotografija je simbolična.

Občina Krško je v teh dneh objavila javni razpis za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških psov in mačk za letošnje leto. Na voljo je skupno osem tisoč evrov, sofinanciranje na posamezno žival pa znaša 30 evrov bruto cene storitve na mačko in 50 evrov bruto za psa.

Za sofinanciranje lahko zaprosijo lastniki psov in mačk s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju občine Krško, ki imajo do pet odraslih živali na stanovanje oz. hišno številko, in sicer za sterilizacijo ali kastracijo živali, opravljeno v obdobju od 1. januarja 2021 dalje do porabe sredstev.

K vlogi za sofinanciranje morajo lastniki živali priložiti: za pse dokazilo o lastništvu in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku, za mačke pa račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku.

Vloge lastniki oddajo v vložišče Občine Krško ali po pošti na naslov Občina  Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisni obrazec je na voljo na vložišču ali na tej povezavi.

M. P.