Krško: Za pospeševanje razvoja malega gospodarstva na voljo 140.000 evrov

Vir: Kraji.eu

Mestna občina Krško je objavila javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško za leto 2022. Na voljo je 140.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 20. september.

 

Z razpisom bo občina sofinancirala različne ukrepe, ki so jih podjetja izvajala od septembra lani do septembra letos. Gre za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje ter spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju mestne občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in strokovna društva in združenja na področju podjetništva.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je na voljo na tej povezavi ali v času uradnih ur na oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne občine Krško.

M. P.