Krško: V Velikem Podlogu bodo gradili novo podružnično šolo in vrtec

Župan občine Krško Miran Stanko in predsednik uprave Kostaka Miljenko Muha sta pred kratkim podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo nove leskovške podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu, vredno nekaj več kot tri milijone evrov. Dela naj bi začeli v prihodnjem letu, v nov objekt pa naj bi se šola in vrtec po terminskem planu preselila v letu 2022.

Z izgradnjo novega vrtca in podružnične osnovne šole, ki jo bo občina financirala v celoti iz občinskega proračuna, se bodo izboljšali bivalni, učni in delovni pogoji za otroke in zaposlene. Nov objekt podružnične šole in vrtca bo zgrajen v bližini sedanje šole v Velikem Podlogu. Z novimi 1358 kvadratnimi metri neto notranjih površin bodo pridobili bistveno več prostora, saj je trenutno prostorska stiska že velika, hkrati pa bodo nove igralne in učne površine ustrezale aktualni zakonodaji ter normativom za vrtce in osnovne šole.

V vrtcu so predvidene tri enote oz. igralnice, in sicer dve za nižjo starostno skupino enega do treh let ter ena za starostno skupino od treh do šest let, za potrebe podružnične osnovne šole pa so predvidene štiri učilnice. Sicer podružnično šolo OŠ Leskovec pri Krškem v Velikem Podlogu v letošnjem šolskem letu obiskuje 62 učenk in učencev v prvih štirih razredih, v vrtcu pa je v enotah Peter Pan in Lumpki vpisanih 52 otrok.

A. M.