Krško: Poklicno usmerjanje osnovnošolcev – Podjetna 9ka

pixabay

V Občini Krško, ki se je kot vodilni partner povezala z več območnimi ustanovami, so letos začeli območni poklicno-usmerjevalni projekt Podjetna 9ka. S projektom želijo šolarje navdušiti za tehnična področja in podjetništvo ter s tem okrepiti možnost njihove kasnejše zaposlitve. V projekt želijo neposredno vključiti do skupaj 3000 šolarjev in drugih projektno vpletenih sodelavcev.

Vrednost projekta je okoli 85.000 evrov, nekaj več kot 60.000 evrov je evropske denarne podpore, projekt pa nameravajo izvesti do konca oktobra 2019. Krška občina se je za potrebe projekta prijavila na lanski javni poziv za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Posavje.

Občina Krško se je pri omenjenem podvigu povezala s krško Območno obrtno-podjetniško zbornico, Gospodarsko zbornico Slovenije oz. z njeno krško območno posavsko zbornico, Osnovno šolo Leskovec pri Krškem, Osnovno šolo Jožeta Gorjupa s Kostanjevice na Krki, Osnovno šolo Artiče in z leskovškim podjetjem Metalika.

Projektne dejavnosti so: priprava programov zunajšolskih dejavnosti s področja tehnike, njihovo izvajanje, pilotno izvajanje poklicnega usmerjanja za učence 9. razreda v podjetjih, nakup potrebne opreme, tovrstno dodatno izobraževanje učiteljev, delavnice za starše s predstavitvijo poklicev, karierno-podjetniške delavnice za osnovnošolce ter večgeneracijske delavnice, šolske oglede podjetij in praktično predstavitev poklicev.

S “Podjetno devetko” sicer želijo spodbuditi ustvarjanje zaposlitvenih priložnosti in kakovostnih delovnih mest, mlade podučiti in jim predstaviti območno najbolj iskane tehnične poklice. Hkrati jim želijo olajšati odločitev pri izboru poklicne poti.

Omenjeni projekt je v okviru strategije lokalnega razvoja Regionalni razvojni agenciji Posavje kot vodilnemu partnerju Lokalne akcijske skupine Posavje potrdilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja evropski sklad za regionalni razvoj.

K. J.