Krško: Občina bo sofinancirala kastracijo psov in mačk

(vir: pixabay.com)

Občina Krško je v tem tednu objavila razpis za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških psov in mačk. Za sofinanciranje lahko zaprosijo lastniki psov in mačk s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju občine Krško, ki imajo do pet odraslih živali na stanovanje oziroma hišno številko.

Lastniki psov in mačk morajo k vlogi za sofinanciranje priložiti dokazilo o lastništvu in račun za opravljeno sterilizacijo s podatki o lastniku, za mačke pa račun za opravljeno sterilizacijo s podatki o lastniku.

Vloge je treba oddati v vložišče Občine Krško ali po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisni obrazec je na voljo na vložišču ali https://www.krsko.si/objava/175777. Vloge za sofinanciranje sterilizacije mačk sprejemajo po 20. februarju 2019.

Skupaj je sicer na voljo 8000 evrov, sofinanciranje na posamezno žival pa znaša 30 evrov bruto cene sterilizacije na mačko in 50 evrov cene bruto sterilizacije za psa.

Sofinancirane bodo kastracije, opravljene v obdobju od 1. januarja 2019 naprej do porabe sredstev.

M. P.