Krško: Na Tovarniški 6 prijavljenih kar 265 tujcev

Tovarniška 6 v Krškem, kjer je bilo prijavljenih kar 265 tujcev. (vir: Google Street)

V objektu na Tovarniški ulici 6 v Krškem ima prebivališče prijavljeno kar 265 tujcev, od tega 108 stalno, 157 pa začasno. Kot so za portal Moje Posavje potrdili na Upravni enoti Krško, so tujci prijavljeni na naslovu podjetja B-A-Z Dejanović, ki ima po podatkih Geodetske uprave RS (Gurs) v objektu stanovanje s 85 kvadratnimi metri bivalne površine in lokal. 

Kaj je razlog, da imajo na enem naslovu prijavljeno tolikšno število tujcev, smo želeli preveriti pri samem podjetju, a je telefonska centrala vztrajno odgovarjala, da edina številka podjetja, ki je objavljena v uradnih evidencah, ne obstaja.

Večinski lastnik podjetja B-A-Z Dejanović je podjetje Računovodsko finančne storitve in svetovanje T&T AOP, zato smo razloge za prijavo tolikšnega števila tujcev želeli preveriti tudi pri njih. Njihov direktor Aleksander Vegelj nam je povedal, da mora o zadevi povprašati direktorja podjetja B-A-Z Dejanović Ljuba Dejanovića in da nam bodo odgovore poslali tekom včerajšnjega dne. Popoldne je nato sporočil, naj se z vprašanji sami obrnemo na Dejanovića, njegovega kontakta pa nam kljub našemu dodatnemu zaprosilu do zdaj ni zaupal.

Ker je podjetje B-A-Z Dejanović registrirano za področje gradbeništva, trgovine in gostinstva, registrirano pa naj bi bilo tudi kot stanodajalec, bi morda lahko sklepali, da ima toliko tujcev prijavljenih, ker potrebuje gradbene delavce, a je slednje malo verjetno. Po podatkih Gursa sta na naslovu Tovarniška 6 navedena dva dela stavbe, v spodnjem delu prehrambni gostinski obrat in v zgornjem stanovanje v enostanovanjski stavbi. Na zemljišču (za glavno stavbo) sta vpisana še dva objekta. V enem je registrirano skladišče, za drugega pa je navedeno, da je »nestavba«. Evidence v Gursu tudi pokažejo, da katastrski vpis na parcelni številki na tem naslovu ni povsem urejen, prav tako ni urejena parcela, kar je sicer naloga lastnika, da to uredi.

Iz samega objekta na Tovarniški 6 je razvidno, da ne more sprejeti tako velikega števila ljudi (265), poleg tega ima podjetje po uradnih evidencah le enega zaposlenega, lani pa je imelo 85.000 evrov prometa (leto prej 64.000), kar pomeni, da gre za relativno majhno podjetje.

Na Upravni enoti Krško na vprašanje, kako je mogoče, da ima nekdo na enem naslovu prijavljenih kar 265 tujcev, odgovarjajo, da upravna enota za osebe, ki bivajo pri stanodajalcih, nima pristojnosti uvedbe postopkov preverjanja resničnosti prijave bivanja. Prav tako tudi niso posebej preverjali, zakaj je na Tovarniški 6 prijavljenih toliko oseb. So pa v zadnjih treh letih na podlagi prejetih obvestil vodili postopke ugotavljanja dejanskega prebivališča za 12 oseb na omenjenem naslovu, a rezultatov preverjanja ne navajajo. Navedli so še, da stanodajalec ni formalno omejen pri številu oseb, ki jih prijavlja, zavezan pa je k prijavi oseb, ki pri njem dejansko prebivajo in k njihovi odjavi po zaključeni nastanitvi.

Iz tega bi lahko sklepali, da upravna enota nima dovolj vzvodov za odločnejše ukrepanje, ko gre za morebitne fiktivne prijave prebivališč, a takšno sklepanje demantira primer Upravne enote Maribor. Tam so namreč ta teden (potem, ko je o spornosti množičnih fiktivnih prijav prebivališč tujcev v Sloveniji v državnem zboru govoril predsednik vlade Janez Janša), uvedli postopek notranjega nadzora na področju prijave prebivališč v Mariboru, v okviru katerega bodo preverili vse naslove, ki imajo prijavljenih več kot 20 oseb. Po prvih poizvedovanjih sta zaenkrat sporna dva naslova – za enega so ugotovili, da je na 97,6 kvadratnega metra stanovanjske površine prijavljenih 62 oseb, na drugem spornem naslovu pa so ugotovili, da je na 99 kvadratnih metrih prijavljenih 157 oseb.

Mariborski kriminalisti pa so prejšnji teden pridržali žensko, ki je ob pomoči dveh družinskih članov na treh naslovih v okolici Maribora vse od leta 2018 lažno prijavila večje število tujcev oziroma državljanov tretjih držav, predvsem Bosne in Hercegovine, Kosova in Srbije, ki so začasno prijavo na območju Evropske unije potrebovali za opravljanje dela.

Po navedbah poznavalcev fiktivne prijave prebivališč v Sloveniji služijo kot odskočna deska za delo bodisi v Sloveniji bodisi v EU, saj na ta način lažje dobijo delovna dovoljenja, upravičeni pa so tudi do nekaterih socialnih transferjev.

M. P.