Krško: Na predlog občanov izbrali projekte, ki jih bo izvedla občina

Krško

Krška občina je na glasovanju dokončno izbrala projekte, ki jih bo na predlog občanov izvedla v prihodnjem letu. Gre za 26 od skupno 52 projektov, ki so jih predlagali občani in o njih tudi glasovali. Skupno je bilo oddanih 1389 glasov.

Izglasovani so bili naslednji projekti:

1. Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol

– Ureditev prostora za bivanje v senčki na igrišču, Brestanica
– Ureditev klopi in koša ob športnem igrišču, Rožno – Presladol

2. Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole

– Zunanji fitnes v športnem parku, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna
– Javno dostopen defibrilator (AED), Zdole
– Ureditev igrišča za ulično vadbo »street workout« nedaleč od večnamenskega doma, Dolenja vas
– Ureditev in obnova vaškega vodnjaka in okolice, Zdole

3. Območje 3:  KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

– Fitnes na prostem v sklopu športnega igrišča ali poleg PGD, Raka
– Postavitev igral na prostem na otroškem igrišču, Raka
– Postavitev klopi ob GD Raka, Raka
– Obnova starih avtobusnih postajališč, Raka

4. Območje 4:  KS Koprivnica in KS Senovo

– Postavitev oznak za ulice Cankarjeva, Pot na Armes, Gubčeva …, Senovo
– Postavitev tuša, klopi in otroškega igrala ob igrišču za odbojko na mivki, Koprivnica
– Stopniščna ograja za varnejši dostop do lekarne in zdravstvene postaje na Senovem
– Igrišče za ulično košarko nad večstanovanjskima zgradbama Delavska 6 in 8, Senovo
– Javno dostopen defibrilator (AED) pri KS ali OŠ Koprivnica

5. Območje 5:  KS mesta Krško

– Ureditev in razširitev vaških poti, namestitev košev, klopi na Trški Gori, Krško
– Zbornik Spregledane – pozabljena polovica Krškega, Krško
– Ureditev Josipininega parka, Krško
– Obnova prehodov – krških gas, Krško

6. Območje 6:  KS Podbočje in KS Veliki Podlog

– Postavitev fitnesa na prostem za Podbočje in Veliki Podlog
– Postavitev fitnes – raztezalnih naprav v športnem parku na Gorici, Veliki Podlog
– Obnova igrišča in igral Gržeča vas, Veliki Podlog
– Ureditev otroškega igrišča v Malem Podlogu, Veliki Podlog

7. Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

– Javna razsvetljava na pešpoti, ki povezuje Črnile, Ulico 11. novembra z Ulico Anke Salmičeve, Leskovec pri Krškem
– Zunanji vadbeni fitnes v naravi pri gasilskem domu v Veliki vasi, Leskovec pri Krškem
– Park za druženje in šport z igriščem za odbojko, Senuše

M. P.