Krško: Javna razsvetljava ob koruznih poljih, ne pa tudi v 40 let starih naseljih

Občinski svetnik Občine Krško iz vrst SDS Jože Olovec je nedavno med svetniškimi vprašanji in pobudami opozoril na zanimivo problematiko. Kot je namreč navedel, je občina nedavno javno razsvetljavo postavila ob koruznih poljih v Dolenji vasi in na Jelšah, medtem ko je nasprotno marsikje v gosto naseljenih naseljih še vedno ni.

Med njimi je kot primer izpostavil krajevno skupnost Leskovec, kjer nekateri občani na javno razsvetljavo čakajo že 40 let in več.

Na oddelku za gospodarsko infrastrukturo so v odgovoru Olovcu zapisali, da je javna razsvetljava del javne infrastrukture, kot na primer vodovod, telefon, kanalizacija, elektro napeljava in drugo. “V primeru izgradnje novih infrastrukturnih projektov, kot je opremljanje stanovanjskih in poslovnih območij, je javna razsvetljava sestavni del izgradnje infrastrukturne opreme območja. V primerih širitve javne razsvetljave v ulicah ali v naseljih, kjer slednje do zdaj ni bilo, in kjer je treba postaviti izključno novo javno razsvetljavo, pa smo leta 2010 izdelali elaborat širitve javne razsvetljave, ki se izvaja glede
na razpoložljiva sredstva v proračunu za ta namen,” so zapisali na občini.

Z drugimi besedami povedano na občini torej pravijo, da tam, kjer rastejo nova naselja, ki jih je treba v celoti opremiti z vso javno infrastrukturo, občina javno razsvetljavo postavi že v osnovi, tam kjer gre za stara naselja, kjer javne razsvetljave še ni, pa slednjo postavljajo glede na sprejeti načrt oziroma prioritete.

No ja, lahko bi rekli, da gre najmanj razlikovanje občanov glede na to, kdaj in kje so si zgradili domove.

M. P.