Krško: Izteka se razpis za neprofitna stanovanja

Občina Krško je na spletni strani objavila razpis za neprofitna stanovanja, ki bodo predvidoma vseljiva januarja prihodnje leto. Razpis se nanaša na štiri stanovanja na Bohoričevi ulici 3 v Krškem, ter neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali bodo pridobljena na novo.

Na razpis se je treba prijaviti do srede, 31. julija 2019.

Na podlagi razpisa bo občina oblikovala dve ločeni prednostni listi, in sicer listo A, na kateri bodo upravičenci, ki glede na dohodke niso zavezanci za plačilo varščine, ter listo B, na kateri bodo zavezanci, ki so varščino dolžni plačati.

Najemnina za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 50 kvadratnih metrov na območju A (Krško, Senovo, Brestanica in Leskovec pri Krškem) bo npr. znašala 133,83 evra.

Prosilci morajo biti med drugim državljani Republike Slovenije in državljani članic EU, imeti morajo stalno prebivališče v Občini Krško.

M. P.