Krško: Izglasovali 26 projektov občanov, ki jih bo izvedla občina

V Občini Krško so občani z glasovanjem izbrali 26 projektov, ki jih bo v okviru t. i. participativnega proračuna v prihodnjem letu financirala in izvedla občina. Vredni so 140.000 evrov.

Projekti po območjih oziroma krajevnih skupnostih (KS) so naslednji:

1. Območje KS Brestanica, KS Rožno – Presladol:

 • Ureditev prostora za bivanje v senčki na igrišču, Brestanica;
 • ureditev klopi in koša ob športnem igrišču, Rožno-Presladol.

2. Območje KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole:

 • Zunanji fitnes v športnem parku, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna;
 • javno dostopen defibrilator (AED), Zdole;
 • ureditev igrišča za ulično vadbo “street workout” nedaleč od večnamenskega doma,    Dolenja vas;
 • ureditev in obnova vaškega vodnjaka in okolice, Zdole.

3. Območje KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn:

 • Fitnes na prostem v sklopu športnega igrišča ali poleg PGD, Raka;
 • postavitev igral na prostem na otroškem igrišču, Raka;
 • postavitev klopi ob GD Raka, Raka;
 • obnova starih avtobusnih postajališč, Raka.

4. Območje KS Koprivnica in KS Senovo:

 • Postavitev oznak za ulice Cankarjeva, Pot na Armes, Gubčeva …, Senovo;
 • postavitev tuša, klopi in otroškega igrala ob igrišču za odbojko na mivki, Koprivnica;
 • stopniščna ograja za varnejši dostop do lekarne in zdravstvene postaje na Senovem;
 • igrišče za ulično košarko nad večstanovanjskima zgradbama Delavska 6 in 8, Senovo;
 • javno dostopen defibrilator (AED) pri KS ali OŠ Koprivnica.

5. Območje KS mesta Krško

 • Ureditev in razširitev vaških poti, namestitev košev, klopi na Trški Gori, Krško;
 • zbornik Spregledane – pozabljena polovica Krškega, Krško;
 • ureditev Josipininega parka, Krško;
 • obnova prehodov – krških gas, Krško.

6. Območje KS Podbočje in KS Veliki Podlog:

 • Postavitev fitnesa na prostem za Podbočje in Veliki Podlog;
 • postavitev fitnes – raztezalnih naprav v športnem parku na Gorici, Veliki Podlog;
 • obnova igrišča in igral Gržeča vas, Veliki Podlog;
 • ureditev otroškega igrišča v Malem Podlogu, Veliki Podlog.

7. Območje KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje:

 • Javna razsvetljava na pešpoti, ki povezuje Črnile, Ulico 11. novembra z Ulico Anke Salmičeve, Leskovec pri Krškem;
 • zunanji vadbeni fitnes v naravi pri gasilskem domu v Veliki vasi, Leskovec pri Krškem;
 • park za druženje in šport z igriščem za odbojko, Senuše.

M. P.