Krško: Gradnja novega poslovilnega objekta na krškem pokopališču

Foto: Občina Krško

Na pokopališču v Krškem so pretekli teden začeli gradnjo novega poslovilnega objekta z dostopi, s parkiriščem in spremljajočo infrastrukturo. Gre za prvi del širitve tega pokopališča, za katero bo krška občina odštela približno 1,4 milijona evrov. Gradnja bo predvidoma trajala do konca prihodnjega leta.

Po podatkih krške občine bo na 600 kvadratnih metrih omenjenega objekta ob štirih mrliških vežicah prostor še za obrede, dve čajni kuhinji, sanitarije in pomožne prostore. Sestavni del poslovilnega objekta bo tudi manjši zvonik.

Nov poslovilni objekt bo umeščen na novem razširjenem delu pokopališča, na jugovzhodnem vogalu obstoječega pokopališča. Nov dostop do novozgrajenega poslovilnega objekta bo urejen preko vhodnega portala s ceste, ki pelje proti Žadovinku.

V nadaljevanju projekta, ki naj bi se začel leta 2019, so predvideli širitev pokopališča z novimi grobnimi polji in objektom žarnih grobov, drugi del naložbe pa so ocenili na približno milijon evrov.

Sporočili so še, da novo mrliško vežico gradijo tudi na pokopališču na Raki. Gradnjo naj bi vključno z zunanjo ureditvijo končali konec februarja prihodnje leto.

N. N.