Krško: Aprila vodenje nuklearke prevzema nova ekipa

Nuklearna elektrarna Krško (vir: arhiv)

Predsednik uprave Neka Stane Rožman po 34 letih na čelu krške nuklearke prihodnje leto aprila njeno vodenje predaja dosedanjemu vodji proizvodnje Gorazdu Pfeiferju.

Rožman je dejal, da v ospredje stopa ne samo Gorazd Pfeifer, ampak celotna mlada ekipa, ki je po njegovih besedah enkratna in resnično veliko obeta.

Po navedbah Pfeiferja je vizija dobro postavljena, elektrarna je v izredno dobrem stanju, želijo ostati na vrhu, blizu vrha, tako na državnem kot mednarodnem področju, in to vzdrževati z novo ekipo, ki prihaja.

Kljub letošnjim ekstremnim okoliščinam je Nuklearna elektrarna Krško (Nek) letos delovala stabilno in ob polni moči. Sedmič v obratovalni dobi je elektrarna neprekinjeno obratovala od remonta do remonta, v tem primeru 513 dni. Letošnji remont je bil sicer zadnji v prvotno načrtovani obratovalni dobi elektrarne. Zdaj je elektrarna pripravljena na dolgoročno obratovanje do leta 2043.

Na novinarski konferenci ob koncu leta je vodstvo Nek poudarilo, da rezultati preverjanj po remontu potrjujejo, da je stanje sistemov, struktur in komponent brezhibno. Vplivi Neka na okolje so bili minimalni in daleč pod upravno določenimi omejitvami.

V letu 2023 bodo s prestavitvijo prvih 592 izrabljenih gorivnih elementov iz bazena za izrabljeno gorivo v suho skladišče v celoti končali desetletno tehnološko nadgradnjo za povečanje odpornosti elektrarne na ekstremne naravne in druge pojave. Zaključili bodo tudi tretji občasni varnostni pregled, s katerim Uprava RS za jedrsko varnost preveri, ali je elektrarna sposobna varno obratovati naslednjih deset let.

Med načrtovanimi posodobitvami v prihodnjih letih so tudi zamenjava izmenjalnika za hlajenje komponent ter posodobitev radioloških monitorjev in sistemov tehničnega varovanja elektrarne.

V okviru priprave na predajo nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v skladu z meddržavno pogodbo načrtujejo tudi posodobitev in prilagoditev sistemov ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

M. P.