Krško: 50.000 evrov za sofinanciranje počitniškega dela mladih

Občina Krško je objavila javni poziv za sofinanciranje počitniškega dela mladih z območja občine Krško, s katerim želi dijakom ali študentom omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj. Dijak oz. študent lahko na podlagi tega poziva opravi največ 160 ur dela, delo pa bo sofinancirano v višini šest evrov na uro. Za izvajanje tega programa ima občina v proračunu skupno zagotovljenih 50.000 evrov. Rok za oddajo prijav je 21. maj 2021.

 

Na javni poziv se lahko odzovejo delodajalci z območja občine Krško, ki bodo med 15. 6. 2021 in 30. 9. 2021 na podlagi napotnice študentskega servisa v delo vključili mlade z območja občine Krško. Delodajalec lahko odda eno ali več prijav, vendar skupno za največ 640 ur počitniškega dela. Prednostno bo sofinancirano počitniško delo pri delodajalcih na področjih, ki so opredeljena v Politiki štipendiranja (2020 – 2024).

Gre za področja tiskarstva, knjigoveštva, založništva, računalniških ved, kamnoseštva, tehnike, strojništva in obdelave kovin, orodjarstva, elektrotehnike in energetike, izdelovanja, vzdrževanja in popravila motornih vozil, pekarstva in slaščičarstva, mesarstva, tekstilne, konfekcijske, čevljarske in usnjarske tehnologije, kemijske tehnologije, lesarstva, steklarstva, gradbeništva, operativne gradnje, zaključnih del v gradbeništvu, gozdarstva, hotelirstva in gostinstva, dimnikarstva, ohranjanja narave, varstva starejših in gibalno oviranih, kmetijstva ter vrtnarstva in cvetličarstva.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine ali na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

A. M.