Krško: 4000 evrov za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij

Občina Krško še do 1. oktobra 2018 sprejema vloge v okviru razpisa za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij, s čimer želijo podpreti izobraževanje dijakov in študentov kmetijskih, gozdarskih in živilskih programov, s stalnim prebivališčem na območju občine in so predvideni za naslednike kmetij.

Upravičenci so udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju občine; s stalnim prebivališčem v občini, ki živijo na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Krško; in sicer do 900 evrov na posameznika v tekočem letu.
Vloge morajo zainteresirani oddati do ponedeljka, 1. oktobra 2018, na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Razpisna dokumentacija je na voljo: tukaj
M. P.