Krški občinski svet o gradnji ceste ob Mlinščici v Podbočju

Seja Občinskega sveta Občine Krško.

Občinski svet Občine Krško je na korespondenčni seji sprejel sklep o spremembi načrta razvojnih programov za projekt rekonstrukcije in gradnje ceste ob Mlinščici v Podbočju. Projekt, katerega vrednost znaša nekaj več kot 480.000 evrov, naj bi potekal v letih 2021 in 2022.

Naložba bo obsegala rekonstrukcijo ceste v dolžini okoli 260 metrov, z minimalnimi odmiki bo na trasi širina vozišča 4,5 metra.

V sklopu projekta je predviden tudi nov vodovod. Cevovod bo zgrajen na celotni trasi rekonstrukcije ceste, vključno z navezavami odcepov in hišnih priključkov. Predvidena je še izgradnja meteorne kanalizacije, javne razsvetljave ter kabelska kanalizacija.

A. M.