Krškemu evropski denar za Čebelarski mozaik, evropski denar tudi posavskim komunalam

(vir: Komunala Brežice)

Ministrstvo za gospodarstvo je odobrilo evropska sredstva Občini Krško in partnerjem za projekt Čebelarski mozaik, prvi regijski čebelarski center z urbanimi čebelnjaki, ki bo omogočil povezovanje čebelarskih društev, lokalnih pridelovalcev medu in potrošnikov.

Občina bo za projekt, vreden okoli 350.000 evrov, dobila 150.000 evrov.

Projekt bo omogočil tudi prenos znanj na čebelarski podmladek v čebelarskih krožkih, izvajana bodo različna usposabljanja, biodinamično čebelarjenje, laboratorijske analize, različne delavnice, učni programi, urejeni bodo čebelnjaki, zeliščni vrti, izvajani bodo informativni dnevi in čebelarski dogodki ter razvit bo nov čebelarski in turistični produkt v povezavi z neolitskim medom in api terapijo.

Evropska sredstva bodo prejeli tudi sevniška, brežiška in radeška komunala za projekt Varuj okolje.

Projekt je vreden 212.000 evrov, iz evropskih sredstev bo zagotovljenih 136.000 evrov.

Projekt kot del nadgradnje projekta Olje nekoliko drugače omogoča komunalnim podjetjem v Posavju zbiranje in predelavo večjih količin odpadnega olja in s tem neposredno razbremenitev okolja (manj odpadnega olja v naravi).

V okviru operacije bodo nabavljene dodatne ulične zbirne posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja ter predelava le tega v nove produkte, dodatno bo izvedeno ozaveščanje o pomenu zbiranja in pravilnega odlaganja odpadnega jedilnega olja ter razsežne možnosti njegove ponovne uporabe. Nabavljen bo tudi agregat, ki bo deloval na podlagi predelanega odpadnega jedilnega olja (zaprt krog ponovne uporabe), prevažalo pa ga bo delovno multifunkcijsko vozilo.

A. M.