Krška občina objavila seznam uvrščenih na prednostno listo za neprofitna stanovanja

Občina Krško je objavila seznam uvrščenih na prednostno listo A za najem neprofitnih stanovanj, ki bodo vseljiva januarja letos. Razpis za najem je občina objavila julija lani.

Nanaša se na štiri stanovanja na Bohoričevi ulici 3 v Krškem, ter neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali bodo pridobljena na novo.

Na podlagi razpisa je občina oblikovala dve ločeni prednostni listi, in sicer listo A, na kateri so upravičenci, ki glede na dohodke niso zavezanci za plačilo varščine, ter listo B, na kateri bodo zavezanci, ki so varščino dolžni plačati, ki pa je občina še ni objavila.

Na listi A je seznam 42 prosilcev, od katerih je najvišje uvrščeni zbral 490 točk, najnižje pa 250.

Najemnina za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 50 kvadratnih metrov na območju A (Krško, Senovo, Brestanica in Leskovec pri Krškem) bo npr. znašala 133,83 evra.

Lista A: Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

 

UVRSTITEV

UPRAVIČENEC ŠTEVILO TOČK
1. Ž. DRNOVŠEK 490
2. B. ZORKO 485
3. T. WEIXL 480
4. C. HOSTNIK 470
5. S. JOZIĆ 470
6. M. MOZER 430
7. A. ŠRIBAR 420
8. S. PILPAH 400
9. D. RICHTER 400
10. D. ŠVIKART 400
11. S. JAZBEC 390
12. D. RUKAVINA 390
13. A. TOMAŽIN 385
14. M. VIRANT 380
15. A. KRŽAN 380
16. N. ŠTOJS 380
17. M. ŠTOJS 370
18. D. BABIĆ 370
19. I. BENČIN 360
20. L. STANIČ 350
21. E. JAKUPOVIĆ 350
22. M. BRAJDIČ 350
23. U. VEBER 340
24. Z. BAHČIČ 335
25. M. HICTALER 330
26. D. KUZEM 320
27. L. PŠENIČNIK 320
28. E. REDŽIĆ 310
29. A. ZNOJ 310
30. A. DERENDA 300
31. D. MIRT 290
32. Ć. REDŽIĆ 280
33. T. CURHALEK 280
34. M. PLANINC 270
35. R. BRAČUN 270
36. A. NOVAK 270
37. D. PLANINC 260
38. E. KODRIČ 260
39. S. BOGOVIČ 260
40. D. KOSI 260
41. S. DRNOVŠEK 250
42. A. KERIN 250

Vir: Občina Krško (objava)

Lista A je oblikovana za stanovanja, namenjena za oddajo v najem upravičencem, ki niso zavezanci za plačilo varščine. Liste B občina javno še ni objavila.

M. P.