Krška občina lani porabila manj, kot je prejela

Seja Občinskega sveta Krško

Občinski svetniki Občine Krško so na zadnji seji potrdili zaključni račun občine za leto 2019. Iz njega izhaja, da je imela občina v lanskem letu za 40,9 milijona evrov prihodkov in 36,8 milijona evrov odhodkov. Odplačali so tudi za 1,7 milijona evrov dolga.

V občini so lani za naložbe namenili tretjino proračuna ali natančneje 13,8 milijona evrov. Na področju šolstva in vrtcev so nadaljevali z izgradnjo prizidka pri OŠ Koprivnica, gradnjo večnamenskega doma na Zdolah, v katerem bo svoje prostore imel tudi vrtec, pridobili so gradbeno dovoljenje za gradnjo novega vrtca na Senovem in nadaljevali z aktivnostmi za umeščanje novega objekta OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško v starem mestnem jedru.

Na področju kulture so začeli s prvimi deli za širitev Valvasorjeve knjižnice Krško in zaključili z obnovo Hočevarjevega mavzoleja. Na področju prometne infrastrukture s poudarkom na zaključku gradnje krške obvoznice so nadaljevali z modernizacijo občinskih in nekaterih državnih cest ter pločnikov in z gradnjo kolesarskih poti, uredili so P+R parkirišče, nadhod nad železniško progo ter nova izposojevališča koles.

Področje gospodarstva je med naložbami v letu  2019 zaznamovala predvsem gradnja podjetniškega inkubatorja na CKŽ 44 v Krškem, področje kmetijstva pa komasacije na področju Velikega Podloga, urejanje mestnih vrtov ter naložbe v kmetijska gospodarstva.

Na področju komunalne infrastrukture so zaključili s 1. fazo izgradnje komunalne infrastrukture v KS Veliki Podlog, v naseljih Gorica in Jelše. Zaključili so z gradnjo poslovilnega objekta na pokopališču v Krškem ter začeli s prvimi aktivnostmi za gradnjo poslovilnega objekta na pokopališču na Stranjah. V novembru so se začela pripravljalna dela širitve in obnove gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi.

M. P.