Krška nuklearka zmožna obratovati vsaj do leta 2043

Nuklearna elektrarna Krško (Nek).

Krški občinski svet se je na zadnji seji seznanil z varnostnimi posodobitvam in delovanjem Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Ta je, kot pravijo vodilni, sposobna delovati vsaj do leta 2043, torej 60 let.

V gradivu, ki so ga pripravili v NEK za sejo občinskega sveta, je zapisano, da je nuklearka strokovno vodena, skrbno vzdrževana in stalno posodabljana ter dosega visoko obratovalno učinkovitost.

Tehnično je tako zmožna obratovati vsaj do leta 2043. Tudi sicer ima veljavno, časovno neomejeno obratovalno dovoljenje pod pogojem, da vsakih 10 let opravi varnostni pregled.

Prvi tak pregled je bil končan leta 2003, drugi leta 2013, tretji pa še poteka in bo končan leta 2023. Četrti varnostni pregled bo sledil leta 2033.

Med trenutnim pregledom je deset strokovnjakov, ki jih je imenovala Mednarodna agencija za atomsko energijo, med 4. in 14. oktobrom letos pregledalo šest področij. Člani misije so ugotovili, da se NEK pravočasno pripravlja na varno dolgoročno obratovanje elektrarne ter ima vzpostavljen sistem nadzora in upravljanja staranja sistemov, struktur in komponent, pomembnih za jedrsko varnost. Izpostavili so devet dobrih praks ter pet priporočil in devet predlogov, ki bodo vključeni v akcijski načrt občasnega varnostnega pregleda.

Agencija RS za okolje je sicer oktobra lani izdala sklep, s katerim od NEK zahteva, da za
nameravano podaljšanje obratovalne dobe s 40 na 60 let, to je do leta 2043, izvede presojo vplivov na okolje in pridobi okoljevarstveno soglasje. Maja 2021 je bil izdelan osnutek vplivov na okolje, končna verzija pa je bila poslana na ministrstvo za okolje in prostor. Zaključek postopka presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja pričakujejo do konca leta 2022.

NEK sicer v letih z remontom proizvede 5,5 milijarde kilovatnih ur, v letih brez remonta pa blizu šest milijard kilovatnih ur električne energije, pri čemer Sloveniji zagotavlja kar 40 odstotkov vse električne energije. Zaseda zelo malo prostora, njeni vplivi na okolje so zanemarljivi.

Kot nizkoogljični vir pomembno prispeva k izpolnitvi zavez o podnebni nevtralnosti, česar se očitno zaveda tudi trenutna vlada. Ta je, kot kaže, zelo naklonjena nadaljnjemu delovanju NEK in tudi gradnji njenega drugega bloka.

M. P.