Krška nuklearka od jutri v remontu

Nuklearno elektrarno Krško (Nek) bodo v noči na jutri zaustavili in izklopili iz omrežja ter začeli predvidoma 35-dnevni redni remont.

 

Med remontom, ki bo logistično zelo zahteven, bodo zamenjali gorivo, izvedli preverjanje integritete in stanja materialov ključnih komponent, kot so reaktorska posoda, elementi reaktorja in uparjalniki, ter izvedli preventivna vzdrževanja na strojnem, elektro in instrumentacijskem področju.

Naslednji remontni segment bo vključeval zaključevanje programa nadgradnje varnosti, tako da bodo na primarni krog elektrarne priključili nove sisteme. V okviru izvenremontnih posegov pa bodo nadaljevali gradnjo suhega skladišča za izrabljeno gorivo. Tega so sicer začeli graditi 1. marca.

Po podatkih Neka bodo s tokratno izključitvijo končali 31. gorivni ciklus krške nuklearke, ki so ga začeli z vključitvijo elektrarne v omrežje po končanem remontu oktobra 2019.

Med remontom bodo zamenjali 56 od 121 gorivnih elementov s svežimi. Izvedli bodo obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme ter z nadzornimi testi preverili in zagotovili, da so sistemi, strukture in komponente sposobni opraviti svojo nalogo.

A. M.