Krščanski in muslimanski vrh zaskrbljena ob možnosti istospolnih za posvajanje otrok

Vir: Pixabay.

Svet krščanskih cerkva je skupaj z Islamsko skupnostjo v Sloveniji na vlado, državni zbor in državni svet naslovil skupno izjavo ob odločitvi ustavnega sodišča, ki je istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. V njej izražajo “zaskrbljenost ob spreminjanju temeljnih konceptov naše družbe”.

 

Svet krščanskih cerkva v Sloveniji, ki ga sestavljajo Katoliška cerkev, Evangeličanska cerkev, Srbska pravoslavna cerkev in Evangeljska binkoštna cerkev, ter Islamska skupnost v Sloveniji julija objavljeno odločitev ustavnega sodišča sprejemata z obžalovanjem.

S tem se po mnenju podpisnikov izjave “spreminja opredelitev temeljnih konceptov naše družbe, kot so družina, zakon, očetovstvo, materinstvo”, obenem pa je ogrožen 53. člen ustave, ki določa, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.

V izjavi poudarjajo, da so proti diskriminaciji kogar koli. “Vsak človek, ne glede na spolno usmerjenost, je namreč ustvarjen kot človeško bitje in ima v sebi neodtujljivo dostojanstvo,” navajajo in menijo, da je “zato prav, da država ustrezno zaščiti in uredi status istospolno usmerjenih oseb”. “Le-to pa v skladu z našim prepričanjem ne sme spodnesti oziroma razvrednotiti tradicionalnega pojmovanja družine in zakona, ki sta za obstoj določene družbe temeljnega pomena,” so poudarili.

Kot navajajo, ima vsak otrok pravico do očeta in mame, čeprav je ta v posameznih primerih okrnjena (npr. smrt staršev, ločitev). “Vendar pa država ne sme na sistemski način spregledati te temeljne pravice otrok in jo prilagajati željam odraslih,” so še zapisali v skupni izjavi.

Levo usmerjeno ustavno sodišče je namreč nedavno odločilo, da je obstoječa zakonodajna ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z ustavo.

A. M.