Krka v Krškem načrtuje razširitev proizvodnje

Obrat Krke v Krškem.

Novomeška tovarna zdravil Krka načrtuje širitev svoje proizvodnje v Krškem. Graditi namreč namerava nov proizvodni objekt Sinteza 2, Kemijsko analitski center, skladišče tekočih surovin za skladiščenje in distribucijo tekočih surovin in čistilno napravo.

Gre za naložbo v skupni vrednosti okoli 160 milijonov evrov, ki jo bodo gradili štiri leta. Trenutno so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za vse štiri objekte, sledi še pridobitev okoljevarstvenega soglasja.

Kot je na nedavni seji občinskega sveta povedal direktor proizvodnje učinkovin Andrej Bavdek, bo objekt Sinteza 2 zgrajen v treh etažah s skupno površino 18.400 kvadratnih metrov ter s kapaciteto 150 ton učinkovin.

Objekt Kemijsko analitskega centra bo namenjen analitiki, razvoju učinkovin in kemijskih tehnologij, pet etaž se bo razprostiralo na 8500 kvadratnih metrih. Zaposlili bodo 200 dodatnih ljudi, 167 zaposlenih bo premeščenih iz obrata Ločna.

A. M.