Kostanjeviški župan avtorje anonimke poziva, naj se razkrijejo

Kostanjevica na Krki

Župan Kostanjevice na Krki Ladko Petretič je avtorje nedavne anonimke, ki so jo v poštne nabiralnike prejela gospodinjstva v občini, pozval, naj se pod poslano obvestilo občanom podpišejo z imenom in priimkom.

Opozarja, da je v besedilu polno neutemeljenih trditev na račun reševanja poplavne problematike v občini, ki med prebivalce le vnašajo zmedo.

Konec leta so namreč gospodinjstva v hišne nabiralnike prejela obvestilo z naslovom “Dejstva ali interesi?”, v katerem nepodpisani avtorji kritizirajo predlagano rešitev za preprečevanje poplav v Kostanjevici na Krki.

Župan pa opozarja, da tovrstne akcije, kjer se avtorji ne upajo niti podpisati, ne prispevajo k reševanju problematike. “Tudi sami se zavedamo pomembnosti projekta, zato vlagamo maksimalne napore, da dosežemo skupni cilj zaščite Kostanjevice na Krki pred poplavami, k čemur pa vaše aktivnosti ne pripomorejo,” je zapisal.

Še enkrat poudarja, da gre za državno naložbo, kjer je občina zgolj partner brez finančnih obveznosti, da se projektiranje še ni začelo in da je pri projektu nujno sodelovanje in ne morebitno nabiranje političnih točk.

Kot je znano, predlog Direkcije RS za vode za protipoplavno zaščito kostanjeviškega otoka predlaga različico, ki so jo med usklajevanji ocenili za najboljšo in predstavlja kombinacijo nasipov, zidov in prestavljivih montažnih sten. Temu pa nasprotuje krajevna civilna iniciativa, zato dogovor znotraj občine o predlogu še ni bil dosežen. Direkcija je zato nedavno občini podaljšala rok, do katerega je pripravljena počakati.

A. M.