Kostanjeviški proračun na prepihu – poglejte, kaj bodo gradili, obnavljali

Kostanjevica na Krki

Občina Kostanjevica na Krki je v teh dneh v javno razpravo dala proračun občine za leto 2020. Pripombe nanj je mogoče podati do vključno 12. decembra. Občina sicer za prihodnje leto načrtuje za 3,6 milijona prihodkov in za štiri milijone odhodkov. Med drugim se namerava zadolžiti za 250.000 evrov.

V prihodnjem letu občina načrtuje dokončanje nekaterih naložb iz letošnjega leta, med drugim ureditev okolice osnovne šole, obnovo parketa v njeni telovadnici in dokončanje postajališče za avtodome. Obnoviti namerava odsek Kostanjevica–Velike Vodenice, komunalno opremiti novo naselje na Ljubljanski cesti, začeti z odkupom zemljišč in novogradnjo za regionalnokolesarsko povezavo Krško–Kostanjevica na Krki ter postaviti dve novi avtobusni postajališči ob regionalni cesti pri Žolnirju.

Urediti namerava športno igrišče za potrebe vaščanov Dolšc, Oštrca in Črneče vasi, nabaviti merilnik hitrosti za umirjanje prometa na Grajski cesti, nadaljevati s pridobivanjem projektne dokumentacije za obnovo Grajske ceste s komunalno infrastrukturo, postaviti zbirni center za sanitarno deponijo ločenih odpadkov pri čistilni napravi v Kostanjevici in nadaljevati s spremembami občinskega prostorskega načrta.

Načrtuje še nadaljevanje obnove vodovodov in ostale gospodarske infrastrukture iz sredstev najemnin koncesionarja ter obnovitev dveh stanovanj na Ljubljanski cesti 21.

Kupiti pa namerava tudi poslovno stavbo, to je nekdanje župnišče z Lamutovim likovnim salonom , za kar se namerava zadolžiti za četrt milijona evrov.

M. P.