Kostanjevica na Krki: Občinski svet sprejel proračuna za tekoče in prihodnje leto

Foto: Uredništvo

Občinski svet Kostanjevice na Krki je na današnji seji sprejemal šele v začetku meseca potrjena predloga proračunov za letos in prihodnje leto. Svetniki so končno sprejeli predloga občinskih proračunov in s tem na zadnji dan določenega roka izpolnili pogoj, ki jim ga je zaradi nepravočasnega sprejetja omenjenih dokumentov postavil državni zbor. Če proračuna ne bi sprejeli, bi občinski svet razpustili.

Seje se je udeležilo šest od devetih svetnikov

Izredne seje se je udeležilo šest od devetih svetnikov, ki so približno trimilijonska proračunska predloga sprejeli brez razprave in enoglasno. Trije svetniki iz svetniške večine, ki je pred tem kljubovala županu in z nesklepčnostjo blokirala delo občine, pa se seje niso udeležili in se za odsotnost tudi niso opravičili.

Z današnjim sprejetjem so izpolnili pogoj, ki jim ga je postavil državni zbor, tako, da razpustitev občinskega sveta verjetno ne bo potrebna.

Spomnimo

Občina Kostanjevica na Krki namreč že dve leti ni imela sprejetega proračuna, saj je občinski svet blokiral vse predloge za sprejetje proračunov župana Ladka Petretiča. Jedro spora je bilo, da je večina svetnikov v občinskem svetu zahtevala revizijo vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, medtem ko župan meni, da je zadeva končana in postopek zaključen, pri čemer so mu pritrjevale tudi pristojne institucije.

Nesprejetje proračunov ima sicer že finančne posledice za občino. Tako so bili prisiljeni ustaviti ali ne začeti 32 projektov v skupni vrednosti nekaj več kot tri milijone evrov.

5. oktobra je bilo nadaljevanje seje Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, na kateri so imeli zadnjo možnost sprejeti proračun pred razpustitvijo občinskega sveta. Izid seje je bil delno uspešen. Svetniki so imeli nato vse možnosti, da predlog proračuna za letos in prihodnje leto po 15-dnevni javni razpravi podprejo ali pa tudi ne.

Kot smo že poročali, je državni zbor pozval občinski svet, naj do konca oktobra sprejme občinski proračun, saj v nasprotnem primeru sledi razpustitev občinskega sveta.

K. J.