Kostanjevica na Krki: lepa občina na otočku z velikimi težavami

Kostanjevica na Krki je postala druga občina v zgodovini samostojne Slovenije, za katero je vlada sprejela sklep o razpustitvi občinskega sveta. Prvi se je zgodil leta 2001, ko je vlada zaradi dveh zaporednih proračunov ter neizpolnjevanja še nekaterih obveznosti predlagala razpustitev občinskega sveta in župana Občine Velika Polana.

V Občini Kostanjevica na Krki so zaradi nesprejetih proračunov, ki jih niso sprejeli za leti 2016 in 2017, povzročili ene hujših kršitev zakonodaje s področja lokalne samouprave. S tem so izpolnjeni pogoji za razpustitev občinskega sveta. Vlada je zaradi navedenih razlogov sklenila državnemu zboru predlagati razpustitev občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki. Zaradi spora med županom in svetniško večino je onemogočeno delovanje občinskega sveta. Ta zahteva revizijo vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, župan pa tega ne želi, saj je po njegovem mnenju stvar končana. Njihove seje so skoraj nesklepčne, občina pa drugo leto zapored deluje brez sprejetega proračuna.

Na ministrstvu za javno upravo so poudaril, da je občina brez sprejetega proračuna, katerega Občina Kostanjevica na Krki ni sprejela že za dve leti, v razvojnem nazadovanju. Brez sprejetega proračuna namreč ne more izvajati novih investicij, ravno tako se ne more zadolževati in kandidirati na razpisih za evropska sredstva ali državnih razpisih, saj ne more zagotavljati lastne udeležbe. V primeru, da se občinski svet razpusti, državni zbor razpiše predčasne volitve.

Zakon o lokalni samoupravi v 90.b členu določa, da se lahko občinski svet predčasno razpusti če:

  • ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalaga z ustavo in zakonom skladno ravnanje;
  • v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta ali
  • če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sploh ne sestane na sklepčni seji.

Po mnenju vlade je župan občine Ladko Petretič sicer ravnal v skladu z zakonom, odgovornost za nesprejetje proračuna pa je na občinskim svetu.

N. G.