Kostanjevčani odstopajo po številu bolniških in samomorov

Kostanjevica na Krki

Občina Kostanjevica na Krki je ena mlajših in manjših občin v Sloveniji. Na zdravstveno-socialnem področju v izstopa predvsem po velikem številu dni bolniškega staleža prebivalstva in številu samomorov.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) povprečna zdravniška odsotnost prebivalca občine namreč letno traja 20,1 koledarskega dneva, medtem ko je slovensko povprečje 14,4 dneva. Višji od slovenskega povprečja je tudi delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka.

Statistika občini ni v prid niti pri stopnji bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi, saj ta v občini prizadene tri od 1000 prebivalcev, starih od 35 do 74 let, medtem ko je povprečje v Sloveniji 2,1. Tudi delež uporabnikov pomoči na domu je višji od slovenskega povprečja.

Občina izrazito odstopa pri samomorih, saj je stopnja umrljivosti zaradi samomora 43 na 100.000 prebivalcev, medtem ko je slovensko povprečje 20. Tudi delež prometnih nezgod, ki jih povzročilo alkoholizirani vozniki je v Kostanjevici na Krki višji od slovenskega povprečja.

Je pa občina zelo blizu  slovenskega povprečja, ko gre za število ljudi, ki prejemajo zdravila za sladkorno bolezen in število bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka. Tudi telesni fitnes otrok je blizu slovenskemu povprečju.

V pozitivnem smislu pa občina od slovenskega povprečja odstopa pri prirasti prebivalstva in stopnji delovne aktivnosti.

Na splošno se sicer Slovenija glede na določene izbrane kazalnike zdravja v večini primerov uvršča v sredino držav članic EU. Boljši od povprečja EU smo npr. pri umrljivosti dojenčkov, slabši od povprečja pa smo npr. pri umrljivosti zaradi samomora, kažejo podatki NIJZ.

M. P.