Korak naprej k reševanju romske problematike. Na potezi je Golobova vlada

Potem ko so prejšnji teden v Državni zbor Republike Slovenije vložili zbrane podpise podpore za spremembo štirih zakonov, so župani občin z območja jugovzhodne Slovenije in Posavja včeraj tudi predstavili akcijo zbiranja podpisov volivcev.

Župani enajstih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, in sicer Mestne občine Krško, Mestne občine Novo mesto ter občin Brežice, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan in Trebnje so se z namenom ureditve razmer otrok iz težavnih socialnih okolij združili v cilju spremembe štirih zakonov – Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakona o voznikih ter Zakona o urejanju trga dela z zbiranjem podpisov, ki je potekalo od 16. maja do 14. julija 2023. Zbiranje podpisov je bilo uspešno, saj so vlagatelji za vse predloge zakonov presegli zahtevani mejnik 5000 zbranih podpisov. Za predlog zakona o dopolnitvi Zakona o socialnovarstvenih prejemkih je bilo evidentiranih 8306 podpor, za predlog zakona o dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 7956 podpor, za predlog zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih 7851 podpor in za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela 7783 podpor.

Zbrane podpise v podporo spremembi zakonov so po pooblastilu prvopodpisanega mag. Gregorja Macedonija v četrtek, 10. avgusta 2023, predali predsednici Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urški Klakočar Zupančič, včeraj pa so predstavili akcijo zbiranja podpisov. »Naše sporočilo slovenskim odločevalcem, slovenski politiki, poslankam in poslancem je, da je to priložnost, da se ukvarjamo z najšibkejšimi v družbi, da ne bežimo od teh problemov, da jih ne banaliziramo in ne posplošujemo. Problemi se kopičijo in se trideset let ne zmanjšujejo. Verjamem, da smo mi, ki smo na terenu, dobro premislili in da so predlogi kvalitetno pripravljeni. Računamo tudi na podporo vseh predstavnikov slovenske politike,« je dejal pobudnik zbiranja podpisov v podporo spremembi zakonov župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni, ki je izpostavil, da sistemske podpore države za rešitev stanja ne najdejo. Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je ob tem dodal, da je do vložitve podpisov prišlo že prejšnji teden, ko so bili določeni in izpolnjeni zakonski pogoji. »Danes smo to želeli sporočiti širši javnosti in izkazati potrebo po nujnosti sprememb teh štirih področnih zakonov. Zdaj se pravo delo šele začne, predvsem s tem, da poskušamo poslancem in poslankam pokazati, da bodo spoznali pomembnost sprememb teh zakonov. Potem pa je vse na strani odločevalcev.«

Kaj bi spremembe zakonov pomenile v praksi?

Sprememba Zakona o socialnovarstvenih prejemkih se nanaša na nedenarno izplačilo socialne pomoči v primeru neobiskovanja osnovne šole in v primeru zapadlih dolgov do javnih subjektov oz. države ali občine. Pri Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih bi spremembe v primeru neobiskovanja osnovne šole pomenile nedenarno izplačilo otroškega dodatka in njegovo znižanje na tretjino po končani osnovni šoli v primeru, ko se otrok ne bi vključil v nadaljnje izobraževanje. Sprememba Zakona o voznikih bi prinesla uvedbo pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in s končanim vsak sedmim razredom osnovne šole, sprememba Zakona o urejanju trga dela pa bi pomenila poenostavljen izbris iz evidence brezposelnih po kršitvah obveznosti, s podaljšanjem maksimalne vključenosti posameznika v javna dela z dveh na štiri leta in napotitvijo brezposelnega na delo.

Vir: MO Krško

Foto: ePosavje.com