Končno višje kazni za organizatorje (tudi nasilnih) zbiranj v času epidemije

Državni zbor je pozno sinoči potrdil šesti protikoronski zakon, ki ga je vlada pripravila z namenom pomoči podjetjem in prebivalstvu za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19. Poglavitna novost je delno kritje fiksnih stroškov tistih podjetij, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije upadli za najmanj 30 odstotkov. Skupna vrednost ukrepov je ena milijarda evrov. Zakona predvideva tudi dodatek za tiste, ki v domovih za starejše delajo v sivih in rdečih conah, pokrivanje izpada prihodkov kmetom in topel obrok za učence in dijake iz socialno šibkih družin. Končno, bi lahko rekli, prinaša tudi zvišanje kazni za organizatorje zbiranja ljudi na javnih krajih v času, ko je to zaradi epidemije prepovedano.

 

Do pomoči bodo upravičene pravne in fizične osebe (torej podjetja in samostojni podjetniki), ki so bili registrirani najpozneje do letošnjega 1. septembra in zaradi posledic epidemije covida-19 ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Država bo po sprejetem zakonu podjetjem delno krila fiksne stroške za obdobje zadnjih treh mesecev, višina pomoči pa se bo izračunala v določenem deležu od lanskih prihodkov od prodaje upravičenca.

Zakon tudi podaljšuje možnost subvencioniranja čakanja na delo, ki je podjetjem na voljo že od izbruha epidemije spomladi, in sicer do konca januarja 2021. Država bo še naprej prispevala 80 odstotkov izplačanega zneska – lahko tudi 100 odstotkov, vendar bo v tem primeru dovoljena državna pomoč omejena na 800.000 evrov.

Kot pomoč gospodarstvu zakon predvideva tudi vnovično možnost odloga plačila davkov ali njihovega obročnega plačila, podaljšuje se možnost odloga odplačevanja posojil.

Zakon širi krog upravičencev do povračila nadomestil plač za tiste zaposlene, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dela. Ukrep bo tako zdaj veljal za zaposlene, ki ne prihajajo na delo zaradi odrejene karantene, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej, ter tudi za enega od staršev otrok v času zaprtja vrtcev in šol.

Poslanci so podprli tudi zvišanje kazni za organizatorje zbiranja ljudi na javnih krajih v času, ko je to zaradi epidemije prepovedano. Globa se lahko giblje od 1200 do 12.000 evrov. “Tisti, ki namerno organizira širjenje okužb, mora biti kaznovan,” je soglašal Jožef Horvat (NSi)

M. P.