Komunala Brežice izvedla družbeno koristno akcijo pri OŠ Velika Dolina

Komunala Brežice je tudi letos organizirala družbeno koristno akcijo. V preteklih letih so že izvedli akcijo čiščenja okolice pri OŠ Pišece in OŠ Brežice, letos pa so priskočili na pomoč Osnovni šoli Velika Dolina.

Ker bodo na šoli v kratkem prenavljali atletsko stezo, je bilo treba odstraniti 30 smrek. Zaposleni na Komunali so izvedli prostovoljno delovno akcijo, v okviru katere so strojno in ročno odstranili drevesa ter jih odpeljali v nadaljnjo predelavo.

»Na Komunali Brežice smo se odločili, da kot družbeno odgovorno podjetje vsako leto s prostovoljnim delom v našem lokalnem okolju izvedemo dobro delo,« je povedal Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice. 

C. R.