Kolikšne so bile povprečne bruto plače v februarju?

(vir: pixabay.com)

Povprečna bruto plača za februar 2018 je znašala 1.638,00 EUR; od plače za januar 2018 je bila nižja realno za 2,0 %, vendar višja od plače za februar 2017 za realno 2,4%.

Znižanje povprečne plače glede na plačo za januar 2018 opaznejše v javnem sektorju 

Povprečna neto plača za februar 2018 je bila v obeh sektorjih nižja od plače za januar 2018, v javnem sektorju za 2,1 % , v zasebnem sektorju pa za 0,4 %.

Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah (vir: SURS)

Najvišje povprečne plače so imeli februarja zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, to je 1471,87 evra. V primerjavi s prvim letošnjim mesecem se je povprečna neto plača februarja najbolj znižala v dejavnosti rudarstvo, namreč za 23,4 odstotka, kar je predvsem posledica izrednih izplačil, ki so bila izplačana s plačo za januar. Najbolj pa se je zvišala v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,9 odstotka).

Povprečna neto plača za februar 2018 višja od plače za januar 2018 le v osrednjeslovenski statistični regiji

Z vidika statističnih regij pa je najizraziteje znižanje povprečne neto plače opaziti v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 6,8 odstotka). Povprečna neto plača je bila sicer februarja nižja od januarske v vseh statističnih regijah, izjema je osrednjeslovenska regija, kjer se je zvišala za 1,3 odstotka.

Povprečna neto plača pri pravnih osebah po statističnih regijah (vir: SURS)

N. N.